સુવિધાઓ અને લાભો

પાત્રતા

વ્યક્તિગત લોન હાલના મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ ગ્રાહકો અને મહિન્દ્રા ગ્રુપના કર્મચારીઓ માટે ઉપલબ્ધ છે.

હાલના મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ ગ્રાહકો માટે:

  • સારી ચુકવણીનો ટ્રેક રેકોર્ડ ફરજિયાત છે.

મહિન્દ્રા ગ્રુપના કર્મચારીઓ માટે:

  • એમ એન્ડ એમ લિમિટેડ, અથવા તેની કોઈપણ સહાયક કંપનીના બધા પુષ્ટિ કરાયેલા કર્મચારીઓ
  • સંસ્થા સાથે ઓછામાં ઓછી બે વર્ષની સેવા
  • 21 થી 58 વર્ષની વચ્ચે વય હોવી જોઈએ

જરૂરી દસ્તાવેજો

Disclaimer: MMFSL reserves the right to approve/disapprove the loan after the submission of documents.

પ્રશ્નોત્તરી

તમે કોઈપણ મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ શાખામાંથી તમારી પર્સનલ લોન મેળવી શકો છો. તમારી નજીકની શાખા શોધવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
ચુકવણીનો મહત્તમ સમયગાળો 2 વર્ષ છે.
પર્સનલ લોન સ્થાનિક પીડીસી, ઇસીએસ અથવા પગાર કપાત દ્વારા ચૂકવી શકાય છે.
તમારા અકાઉન્ટમાં ચેક અથવા ડાયરેક્ટ ક્રેડિટ દ્વારા.
હા, તમે નજીવા પ્રિ-ક્લોઝર દર પર તમારી વ્યક્તિગત લોનની પૂર્વ ચુકવણી કરી શકો છો.

EMI ની ગણતરી કરો

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50,000

loan process
1 <p>અરજી કરો</p>

અરજી કરો

2 <p>તમારા ઉત્પાદન <br /> પસંદ કરો</p>

તમારા ઉત્પાદન
પસંદ કરો

3 <p>મંજૂરી <br /> મેળવો</p>

મંજૂરી
મેળવો

4 <p>તમારી લોન <br /> મંજૂર અને <br /> વિતરિત કરાવો</p>

તમારી લોન
મંજૂર અને
વિતરિત કરાવો

સરળ લોન

અરજી

પ્રક્રિયા

અરજી કરો

mblogs

કસ્ટમર સ્પીક શોધો

સંપર્કમાં રહો

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
4થો માળ, મહિન્દ્રા ટાવર્સ,,
ડો.જી.એમ. ભોસલે માર્ગ ,,
પી.કે. કુર્ણે ચોક, વરલી,,
મુંબઇ 400 018.

અહીં ક્લિક કરો તમારી આસપાસની મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ શાખા શોધવા માટે મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

Fraud AdvisoryContact ServiceWhatsApp