ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ્સ

આ અનિશ્ચિત સમયમાં, સુરક્ષિત અને સલામત ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ થકી તમારી મહેનતની કમાણી માંથી સૌથી વધુ લાભ મેળવો.
મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ IND AAA / ઇન્ડિયા રેટિંગ્સ દ્વારા સ્થિર રેટિંગ દ્વારા દર્શાવેલ સર્વોચ્ચ સલામતી
સાથે વધુ સારા વ્યાજ દરો ઓફર કરે છે.
તેથી જ અમે તેને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ #EvergreenHai કહીએ છીએ.

 • Features & Benefits
 • Eligibility and Documentation
 • FAQs

Features & Benefits

 • The MMFSL Fixed Deposit has a India Ratings – ‘IND AAA / Stable’ which indicates highest safety
 • 0.25% additional interest rate for senior citizens for Samruddhi Fixed Deposits
 • 0.35% additional interest rate for all Mahindra group company employees & their relatives for Samruddhi Fixed Deposits

Eligibility and Documentation

+For Resident Individuals
<
+For Companies
+For Non-Resident Indians (NRI)
+For Partnership Firms
+For Trusts and Foundations
+Charitable Trust
+HUF
+ Family Trust
+Sole Proprietorship
+Club, Association, Society

FAQs

+What are the schemes offered by MMFSL Fixed Deposit?
+What is the difference between a Non-cumulative Fixed deposit and a Cumulative deposit?
+Who can invest in MMFSL Fixed Deposit?
+What is the process to open a Fixed Deposit via online mode?
+What is the process to open a Fixed Deposit via offline mode?
+What are the various modes through which I can make my payment?
+Are there any special rates applicable for specific category of applicants?
+Can a joint Deposit account be opened?
+Can a Deposit be placed in the name of a Minor?
+Can a Power of Attorney (POA) holder sign the Deposit Application Form?
+What are options for Renewal of a Cumulative Deposit Receipt?
+Are there any additional benefits on renewal of FD?
+What is the procedure for Renewal of my Fixed Deposit?
+What is the procedure for Revalidation of my Cheque/ DD or Unclaimed payments?
+MMFSL has changed the FD rates. Will those new rates be applicable for my existing deposits?
+What are the service facilities at MMFSL that will be offered to me?
+Does MMFSL Fixed Deposit investment provide tax exemption?
+When will the TDS be applicable on my Fixed Deposit investment?
+When can I submit Form 15G/H for non- deduction of TDS?
+What are the various modes through which I can submit Form 15G/H?
+When will MMFSL issue a TDS certificate?
+When will MMFSL issue an Interest certificate?
+When is TDS deducted in case of MMFSL Fixed Deposit?
+Do I need to visit branch or submit the Fixed Deposit receipt to receive the proceeds on maturity?
+What is the process to apply for Premature/ pre-closure withdrawal?
+What is the rate of interest chargeable for loans?
+Loan against Fixed Deposits:
+How can I apply for duplicate FDR receipt?
+Do you accept Non-Resident Indian (NRI) Deposits?
+What are the terms and condition for NRI Deposits?
+How can I claim the unclaimed interest or maturity amount?
+When does the Unclaimed Amount go to Investor Education and Protection Fund(IEPF)?
+How can I claim the Unclaimed amount from the company or IEPF? What is the procedure?

વ્યાજ દર

અનિશ્ચિત વળતરના આ સમયમાં, કુટુંબ માટે આર્થિક ચિંતા મુક્ત ભાવિની યોજના માટે ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ્સ સૌથી વધુ પસંદગીના બેંકિંગ સાધનો બન્યા છે. તેથી જ મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સની ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ સ્કીમ તમને આ ઓછા જોખમવાળા રોકાણ સાથે ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક વ્યાજ દરે બાંયધરીવાળા વળતરની ખાતરી આપવા માટે તૈયાર કરવામાં આવી છે.

દર 17th November 2022 થી લાગુ.

Dhanvruddhi Cumulative/Non-Cumulative Scheme - Fixed Deposit Interest Rates Only for online investors through Mahindra Finance website

ન્યૂનતમ રોકાણ (રૂ.). કાર્યકાળ ચૂકવવાપાત્ર રકમ (રૂ.) વાર્ષિક વ્યાજ વાર્ષિક યીલ્ડ p.a**
Rs.5,000/- 30 5995 7.50% 7.96%
42 6497 7.75% 8.55%

**Additional FD Interest Rates: Senior Citizen 0.25%.

 • Note:
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/-
 • #Interest Payment Half Yearly on 30th. September and 31st. March only through NACH/NEFT. Interest Payment Quarterly on 30th.June, 30th.September, 31st.December and 31st.March only through NACH/NEFT.Interest payment Yearly on 31st March only through NACH/NEFT.Interest payment Monthly on the last working day of every month only through NACH/NEFT.
 • If a Deposit is made within a period of 30 days prior to any interest payment date, the interest for the part period will be paid on the next interest payment date.
 • The minimum investment amount for Mahindra Group employees /relatives will be Rs.1000 & multiple Rs.500 thereafter.
 • **Compounded Annually-In case of cumulative deposit, interest is compounded before deduction of Tax.

Dhanvruddhi Cumulative/Non-Cumulative Scheme applicable for deposits up to 1 Cr. - only for online investors through Mahindra Finance website

સમયગાળો (મહિનાઓ) વ્યાજ p.a.*(માસિક) વ્યાજ p.a.*(ત્રિમાસિક) વ્યાજ p. a.* (અર્ધવાર્ષિક) વ્યાજ p.a..* (વાર્ષિક)
30 7.00% 7.10% 7.25% 7.50%
42 7.25% 7.35% 7.50% 7.75%
Minimum Amount Rs. 50,000 Rs. 25,000

 

**Additional FD Interest Rates: Senior Citizen 0.25%

 • Note:
 • †Additional amount will be accepted in multiples of Rs. 1,000/-
 • #Interest Payment Half Yearly on 30th. September and 31st. March only through NACH/NEFT. Interest Payment Quarterly on 30th.June, 30th.September, 31st.December and 31st.March only through NACH/NEFT.Interest payment Yearly on 31st March only through NACH/NEFT.Interest payment Monthly on the last working day of every month only through NACH/NEFT.
 • If a Deposit is made within a period of 30 days prior to any interest payment date, the interest for the part period will be paid on the next interest payment date.
 • The minimum investment amount for Mahindra Group employees /relatives will be Rs.1000 & multiple Rs.500 thereafter.
 • **Compounded Annually-In case of cumulative deposit, interest is compounded before deduction of Tax.

સમૃદ્ધિ ક્યુમ્યુલેટિવ / નોન ક્યુમ્યુલેટિવ સ્કીમ્સ - ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વ્યાજ દર ફક્ત ભૌતિક અરજીઓ દ્વારા

લઘુત્તમ રકમ સમયગાળો (મહિના) ચૂકવવાપાત્ર રકમ(રૂ.) વાર્ષિક વ્યાજ.* અસરકારક વાર્ષિક ઊપજ.**
Rs.5,000/- 12 5338 6.75% 6.75%
24 5751 7.25% 7.51%
36 6211 7.50% 8.08%
48 6677 7.50% 8.39%
60 7178 7.50% 8.71%

 

 

** વધારાના એફડી વ્યાજ દરો: વરિષ્ઠ નાગરિક 0.25%.

એમ એન્ડ એમ ગ્રુપ કંપની કર્મચારી, કર્મચારીના સંબંધીઓ, એમ એન્ડ એમ ગ્રુપ કંપની નિવૃત્ત કર્મચારીઓને વધારાના 0.35% એફડી વ્યાજ દર મળશે.

 • નોંધ:
 • † વધારાની રકમ રૂ. 1,000 / -ના ગુણાકમાં સ્વીકારવામાં આવશે.
 • #30 મીએ અર્ધ વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણી. સપ્ટેમ્બર અને 31મી. NACH/NEFT દ્વારા ફક્ત માર્ચ. ત્રિમાસિક વ્યાજની ચુકવણી. 30 જૂન. 31 સપ્ટેમ્બર. 31 મી ડિસેમ્બર અને 31 માર્ચ ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી વાર્ષિક 31 માર્ચે ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી માત્ર NACH/NEFT દ્વારા દર માસના અંતિમ કામકાજના દિવસે.
 • જો કોઈ ડિપોઝિટ કોઈપણ વ્યાજની ચુકવણીની તારીખ પહેલાં 30 દિવસના સમયગાળામાં કરવામાં આવે, તો ખંડ સમય માટેનું વ્યાજ આગામી વ્યાજ ચુકવણીની તારીખે ચૂકવવામાં આવશે.
 • મહિન્દ્રા ગ્રુપના કર્મચારીઓ / સંબંધીઓ માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ.1000 અને ત્યારબાદ રૂ.500 ના ગુણાંકમાં હશે.
 • ** વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધારો- સંચિત થાપણના કિસ્સામાં, ટેક્સની કપાત પહેલાં ચક્રવૃદ્ધિ દરે વ્યાજ વધે છે.

1 કરોડ સુધીની ડિપોઝિટ્સ માટે સમૃદ્ધિ ક્યુમ્યુલેટીવ / નોન-ક્યુમ્યુલેટીવ સ્કીમ યોજના લાગુ. ફક્ત ભૌતિક અરજીઓ દ્વારા

સમયગાળો (મહિના) વ્યાજ p.a.*#(માસિક,%) વ્યાજ p.a.* #(ત્રિમાસિક,%) વ્યાજ p.a.* #(અર્ધવાર્ષિક,%) વ્યાજ p.a.*#(વાર્ષિક,%)
12 6.30% 6.40% 6.55% 6.75%
24 6.75% 6.85% 7.00% 7.25%
36 7.00% 7.10% 7.25% 7.50%
48 7.00% 7.10% 7.25% 7.50%
60 7.00% 7.10% 7.25% 7.50%
Minimum Amount  Rs.50,000  Rs.25,000

 વરિષ્ઠ નાગરિક માટે વધારાનો 0.25% ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વ્યાજ દર
કર્મચારી / કર્મચારીના સંબંધીઓને વાર્ષિક 0.35% એફડી વ્યાજ દર મળશે (બધા મહિન્દ્રા જૂથ કંપનીના કર્મચારીઓ)

 • નોંધ:
 • † વધારાની રકમ રૂ. 1,000 / -ના ગુણાકમાં સ્વીકારવામાં આવશે.
 • #30 મીએ અર્ધ વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણી. સપ્ટેમ્બર અને 31મી. NACH/NEFT દ્વારા ફક્ત માર્ચ. ત્રિમાસિક વ્યાજની ચુકવણી. 30 જૂન. 31 સપ્ટેમ્બર. 31 મી ડિસેમ્બર અને 31 માર્ચ ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી વાર્ષિક 31 માર્ચે ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી માત્ર NACH/NEFT દ્વારા દર માસના અંતિમ કામકાજના દિવસે.
 • જો કોઈ ડિપોઝિટ કોઈપણ વ્યાજની ચુકવણીની તારીખ પહેલાં 30 દિવસના સમયગાળામાં કરવામાં આવે, તો ખંડ સમય માટેનું વ્યાજ આગામી વ્યાજ ચુકવણીની તારીખે ચૂકવવામાં આવશે.
 • મહિન્દ્રા ગ્રુપના કર્મચારીઓ / સંબંધીઓ માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ.1000 અને ત્યારબાદ રૂ.500 ના ગુણાંકમાં હશે.
 • ** વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધારો- સંચિત થાપણના કિસ્સામાં, ટેક્સની કપાત પહેલાં ચક્રવૃદ્ધિ દરે વ્યાજ વધે છે.

સમૃદ્ધિ ક્યુમ્યુલેટિવ / નોન ક્યુમ્યુલેટિવ સ્કીમ્સ - ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વ્યાજ દરો ફક્ત ભૌતિક અરજીઓ દ્વારા

લઘુત્તમ રકમ સમયગાળો (મહિના) ચૂકવવાપાત્ર રકમ(રૂ.) વાર્ષિક વ્યાજ.*(‡)(%) સરકારક વાર્ષિક ઊપજ**(%)
Rs.1,00,00,000/- 12 10690000 6.90% 6.90%
24 11534760 7.40% 7.67%
36 12457670 7.60% 8.19%
48 13404453 7.60% 8.51%
60 14423191 7.60% 8.85%

 

** વધારાના એફડી વ્યાજ દરો: વરિષ્ઠ નાગરિક 0.25%.

એમ એન્ડ એમ ગ્રુપ કંપની કર્મચારી, કર્મચારીના સંબંધીઓ, એમ એન્ડ એમ ગ્રુપ કંપની નિવૃત્ત કર્મચારીઓને વધારાના 0.35% એફડી વ્યાજ દર મળશે.

 • નોંધ:
 • † વધારાની રકમ રૂ. 1,000 / -ના ગુણાકમાં સ્વીકારવામાં આવશે.
 • #30 મીએ અર્ધ વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણી. સપ્ટેમ્બર અને 31મી. NACH/NEFT દ્વારા ફક્ત માર્ચ. ત્રિમાસિક વ્યાજની ચુકવણી. 30 જૂન. 31 સપ્ટેમ્બર. 31 મી ડિસેમ્બર અને 31 માર્ચ ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી વાર્ષિક 31 માર્ચે ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી માત્ર NACH/NEFT દ્વારા દર માસના અંતિમ કામકાજના દિવસે.
 • જો કોઈ ડિપોઝિટ કોઈપણ વ્યાજની ચુકવણીની તારીખ પહેલાં 30 દિવસના સમયગાળામાં કરવામાં આવે, તો ખંડ સમય માટેનું વ્યાજ આગામી વ્યાજ ચુકવણીની તારીખે ચૂકવવામાં આવશે.
 • મહિન્દ્રા ગ્રુપના કર્મચારીઓ / સંબંધીઓ માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ.1000 અને ત્યારબાદ રૂ.500 ના ગુણાંકમાં હશે.
 • ** વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધારો- સંચિત થાપણના કિસ્સામાં, ટેક્સની કપાત પહેલાં ચક્રવૃદ્ધિ દરે વ્યાજ વધે છે.

સમૃદ્ધિ ક્યુમ્યુલેટિવ / નોન ક્યુમ્યુલેટિવ સ્કીમ્સ - ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વ્યાજ દરો ફક્ત ભૌતિક અરજીઓ દ્વારા

સમયગાળો (મહિના) વાર્ષિક વ્યાજ.#(અર્ધ વાર્ષિક) વાર્ષિક વ્યાજ.# (ત્રિમાસિક)
12 6.55% 6.70%
24 7.00% 7.15%
36 7.20% 7.35%
48 7.20% 7.35%
60 7.20% 7.35%

 

 

** વધારાના એફડી વ્યાજ દરો: વરિષ્ઠ નાગરિક 0.25%.

એમ એન્ડ એમ ગ્રુપ કંપની કર્મચારી, કર્મચારીના સંબંધીઓ, એમ એન્ડ એમ ગ્રુપ કંપની નિવૃત્ત કર્મચારીઓને વધારાના 0.35% એફડી વ્યાજ દર મળશે.

 • નોંધ:
 • † વધારાની રકમ રૂ. 1,000 / -ના ગુણાકમાં સ્વીકારવામાં આવશે.
 • #30 મીએ અર્ધ વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણી. સપ્ટેમ્બર અને 31મી. NACH/NEFT દ્વારા ફક્ત માર્ચ. ત્રિમાસિક વ્યાજની ચુકવણી. 30 જૂન. 31 સપ્ટેમ્બર. 31 મી ડિસેમ્બર અને 31 માર્ચ ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી વાર્ષિક 31 માર્ચે ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી માત્ર NACH/NEFT દ્વારા દર માસના અંતિમ કામકાજના દિવસે.
 • જો કોઈ ડિપોઝિટ કોઈપણ વ્યાજની ચુકવણીની તારીખ પહેલાં 30 દિવસના સમયગાળામાં કરવામાં આવે, તો ખંડ સમય માટેનું વ્યાજ આગામી વ્યાજ ચુકવણીની તારીખે ચૂકવવામાં આવશે.
 • મહિન્દ્રા ગ્રુપના કર્મચારીઓ / સંબંધીઓ માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ.1000 અને ત્યારબાદ રૂ.500 ના ગુણાંકમાં હશે.
 • ** વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધારો- સંચિત થાપણના કિસ્સામાં, ટેક્સની કપાત પહેલાં ચક્રવૃદ્ધિ દરે વ્યાજ વધે છે.

સમૃદ્ધિ ક્યુમ્યુલેટિવ / નોન ક્યુમ્યુલેટિવ સ્કીમ્સ - ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વ્યાજ દરો ફક્ત ભૌતિક અરજીઓ દ્વારા

લઘુત્તમ રકમ સમયગાળો (મહિના) ચૂકવવાપાત્ર રકમ(રૂ.) વાર્ષિક વ્યાજ.(%) સરકારક વાર્ષિક ઊપજ.**(%)
Rs.5,00,00,000/- 12 53500000 7.00% 7.00%
24 57781250 7.50% 7.78%
36 62462177 7.70% 8.31%
48 67271764 7.70% 8.64%
60 72451690 7.70% 8.98%

 

 

 • નોંધ:
 • † વધારાની રકમ રૂ. 1,000 / -ના ગુણાકમાં સ્વીકારવામાં આવશે.
 • #30 મીએ અર્ધ વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણી. સપ્ટેમ્બર અને 31મી. NACH/NEFT દ્વારા ફક્ત માર્ચ. ત્રિમાસિક વ્યાજની ચુકવણી. 30 જૂન. 31 સપ્ટેમ્બર. 31 મી ડિસેમ્બર અને 31 માર્ચ ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી વાર્ષિક 31 માર્ચે ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી માત્ર NACH/NEFT દ્વારા દર માસના અંતિમ કામકાજના દિવસે.
 • જો કોઈ ડિપોઝિટ કોઈપણ વ્યાજની ચુકવણીની તારીખ પહેલાં 30 દિવસના સમયગાળામાં કરવામાં આવે, તો ખંડ સમય માટેનું વ્યાજ આગામી વ્યાજ ચુકવણીની તારીખે ચૂકવવામાં આવશે.
 • મહિન્દ્રા ગ્રુપના કર્મચારીઓ / સંબંધીઓ માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ.1000 અને ત્યારબાદ રૂ.500 ના ગુણાંકમાં હશે.
 • ** વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધારો- સંચિત થાપણના કિસ્સામાં, ટેક્સની કપાત પહેલાં ચક્રવૃદ્ધિ દરે વ્યાજ વધે છે.

સમૃદ્ધિ ક્યુમ્યુલેટિવ / નોન ક્યુમ્યુલેટિવ સ્કીમ્સ - ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ વ્યાજ દરો ફક્ત ભૌતિક અરજીઓ દ્વારા

સમયગાળો (મહિના) વાર્ષિક વ્યાજ.#(ત્રિમાસિક) વાર્ષિક વ્યાજ.#(અર્ધ વાર્ષિક)
12 6.60% 6.80%
24 7.10% 7.25%
36 7.30% 7.45%
48 7.30% 7.45%
60 7.30% 7.45%

 

 

 • નોંધ:
 • † વધારાની રકમ રૂ. 1,000 / -ના ગુણાકમાં સ્વીકારવામાં આવશે.
 • #30 મીએ અર્ધ વાર્ષિક વ્યાજની ચુકવણી. સપ્ટેમ્બર અને 31મી. NACH/NEFT દ્વારા ફક્ત માર્ચ. ત્રિમાસિક વ્યાજની ચુકવણી. 30 જૂન. 31 સપ્ટેમ્બર. 31 મી ડિસેમ્બર અને 31 માર્ચ ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી વાર્ષિક 31 માર્ચે ફક્ત NACH/NEFT દ્વારા. વ્યાજની ચુકવણી માત્ર NACH/NEFT દ્વારા દર માસના અંતિમ કામકાજના દિવસે.
 • જો કોઈ ડિપોઝિટ કોઈપણ વ્યાજની ચુકવણીની તારીખ પહેલાં 30 દિવસના સમયગાળામાં કરવામાં આવે, તો ખંડ સમય માટેનું વ્યાજ આગામી વ્યાજ ચુકવણીની તારીખે ચૂકવવામાં આવશે.
 • મહિન્દ્રા ગ્રુપના કર્મચારીઓ / સંબંધીઓ માટે લઘુતમ રોકાણ રકમ રૂ.1000 અને ત્યારબાદ રૂ.500 ના ગુણાંકમાં હશે.
 • ** વાર્ષિક ચક્રવૃદ્ધિ દરે વધારો- સંચિત થાપણના કિસ્સામાં, ટેક્સની કપાત પહેલાં ચક્રવૃદ્ધિ દરે વ્યાજ વધે છે.

અરજી ફોર્મ્સ

અમારો સંપર્ક કરો

સુશ્રી સુનિતા પવાર

ટોલ ફ્રી નંબર:1800 266 9266

[email protected] / [email protected]

Grievance Escalation

ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર:
મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
નવો નં. 86, જૂનો નં. 827, બીજો માળ,
ધૂન બિલ્ડિંગ, પી.બી. નંબર 2430, અન્ના સલાઇ, ચેન્નાઈ – 600 002,
ટેલી નં.: 044-28411061/044-28411016

ઇમેઇલ: [email protected]

હેડ ઓફિસ

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
2 જો માળ, સાધના હાઉસ,
મહિન્દ્રા ટાવરની પાછળ,
570 પીબી માર્ગ, વરલી,
મુંબઈ,
મહારાષ્ટ્ર-400018, ભારત

ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર:

Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd
નવો નંબર 244, જૂનો નંબર 713, ત્રીજો માળ, લેવલ 4,
રેર બ્લોક, કેરેક્સસેંટર, અન્ના સલાઇ,
થાઉઝન્ડ લાઇટ્સ, ચેન્નાઈ, તામિલનાડુ 600006

સંપર્કમાં રહો

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
4થો માળ, મહિન્દ્રા ટાવર્સ,,
ડો.જી.એમ. ભોસલે માર્ગ ,,
પી.કે. કુર્ણે ચોક, વરલી,,
મુંબઇ 400 018.

અહીં ક્લિક કરો તમારી આસપાસની મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ શાખા શોધવા માટે મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

Fraud AdvisoryContact ServiceWhatsApp
*