అవలోకనం

గ్రామీణ జీవితాలను పరివర్తన చెందించడం మరియు మన చుట్టూ ఉండే సమాజాల్లో సానుకూల మార్పును పెంపొందించడం అనే మిషన్‌తో మహీంద్రా ఫైనాన్స్ తన ప్రయాణాన్ని 1991లో ప్రారంభించింది. గ్రామీణ సమాజాలు స్వయం సాధికారత సాధించేలా చేడటం మరియు వారిలో ఉండే సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడానికి హాయపడటం ఈ ప్రయత్నం. మహీంద్రా ఫైనాన్స్ తన సిఎస్ఆర్ మిషన్ కొరకు థర్డ్ రైజ్ పిల్లర్, సానుకూల మార్పును పెంపొందించడాన్ని స్వీకరించింది. మహీంద్రా ఫైనాన్స్ ద్వారా చేపట్టే ప్రతి ప్రోత్సాహం కూడా ఎలాంటి పరిమితులను ఆమోదించడం, ప్రత్యామ్నాయ ఆలోచన మరియు సానుకూల మార్పు దిశగా నడిపించడం అనే మూడు పిల్లర్ల వెనక మేధోమథనం జరుగుతుంది.

csr-policy-div

CSR పాలసీ

మా కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత (CSR)గా, మేం సొసైటీ, సమాజాలు మరియు వాతావరణాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రాజెక్ట్లు మరియు ప్రోత్సాహాలను చురుగ్గా అమలు చేస్తాం.

CSR వీడియో

csr-policy-div

CSR రిపోర్టులు

CSR రిపోర్టులు FY 2015-16

CSR రిపోర్టులు FY 2014-15

మరింత తెలుసుకోండి

కీలకంగా దృష్టి సారించే ప్రాంతాలు

అవార్డులు & గుర్తింపు

అందుబాటులో ఉండు

మహీంద్రా & మహీంద్రా ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్
4 వ అంతస్తు, మహీంద్రా టవర్స్,
డాక్టర్ జి.ఎం. భోసలే మార్గ్,
పి.కె. కుర్నే చౌక్, వర్లి,
ముంబై 400 018.

ఇక్కడ నొక్కండి మీ సమీప మహీంద్రా ఫైనాన్స్ శాఖని గుర్తించడానికి

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000