சி.எஸ்.ஆர் விருதுகள்

மனிதாபிமான திட்டங்களுக்கான அணிதிரட்டலில் சிறந்த பங்களிப்புக்காக இந்திய மேம்பாட்டு அறக்கட்டளை (ஐ.டி.எஃப்) ஒரு விருதைப் பெற்றோம்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சமமான வேலை வாய்ப்புகள் மற்றும் நிலையான வேலை வாய்ப்புகளை உறுதி செய்ததற்காக மஹிந்திரா ஃபைனான்ஸ் சார்த்தக் கல்வி அறக்கட்டளையால் கவுரவிக்கப்பட்டது.

மஹிந்திரா ஃபைனான்ஸ் சிஎன்பிசி ஆசியாவின் கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்பு விருதை 12 வது இந்திய வர்த்தக தலைமை விருதின்போது வென்றது.

மஹிந்திரா ஃபைனான்ஸ் இந்தியாவில் சிறந்த 100 சிறந்த திட்டங்களுக்கான கார்ப்பரேட் சமூக பொறுப்புக்கான ஸ்கோச் ஆர்டர் ஆப் மெரிட்டை வென்றது.

சி.எஸ்.ஆர் மற்றும் நிலைத்தன்மையில் சிறந்து விளங்குவதற்காக சி.எஸ்.ஆர் தேசிய விருதில் சிறந்த ஒட்டுமொத்த சிறப்பை மஹிந்திரா ஃபைனான்ஸ் பெற்றது.

மனிதாபிமான திட்டங்களுக்கான அணிதிரட்டலில் சிறந்த பங்களிப்புக்காக மஹிந்திரா ஃபைனான்ஸ் ஐடிஎஃப் விருதை வென்றது.

தொடர்பில் இருங்கள்

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா நிதி சேவைகள் லிமிடெட்
4 வது மாடி, மஹிந்திரா டவர்ஸ்,
டாக்டர் ஜி.எம். போசலே மார்க்,
P.K. குர்னே ச k க், வோர்லி,
மும்பை 400 018.

இங்கே க்ளிக் செய்யவும் உங்கள் அருகாமையில் கிளையை கண்டறிய உள்ள மஹிந்திரா ஃபைனான்ஸ் உங்களைச் சுற்றி கிளை

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000