ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସମାଧାନ

ଉତ୍ତମ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ସକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏସଏମଇ(SME) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଜ୍ଞ ପରାମର୍ଶ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରୁ l ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ କ୍ରେଡିଟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ଏବଂ ଯୋଜନା କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅବଗତ ହୋଇ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ l

ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରୁଥିବା ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଯେମିତି କି:

  • ଋଣର ସରଂଚନା
  • କ୍ୟାସ ସ୍ଥିତି ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଧ ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ
  • କ୍ୟାସ ସ୍ଥିତି ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଧ ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସ

ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ପରିଚାଳନା ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ

ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀମା ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ରିସ୍କ ପ୍ରଶମନ କୌଶଳ ପାଇଁ ଆମର ନିଜର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି l ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ରିସ୍କ ପ୍ରଶମନକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସନ୍ତୁଳିତ କୌଶଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ l

ଆମର ଶାଖା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବ୍ରୋକର୍ସ ଏଲଟିଡି. ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ରିସ୍କ ପ୍ରଶମନ ସମାଧାନଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ ନିମ୍ନ ତାଲିକାରେ ଦିଆଯାଇଛି:

ବିଷୟରେ ଉପଦେଶ:

  • ବ୍ୟବସାୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଳ ଖାଉଥିବା ବୀମା ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ
  • ବୀମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଅନୂକୁଳନ
  • ବୀମା ବ୍ୟୟ ହ୍ରାସକରଣ
loan process
1 <p><span>ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ</span></p>

ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ

2 <p><span>ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ </span><br /><span>କରନ୍ତୁ</span></p>

ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ଚୟନ 
କରନ୍ତୁ

3 <p><span>କରନ୍ତୁ</span><br /><span>ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ</span></p>

କରନ୍ତୁ
ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରାପ୍ତ

4 <p><span>ଆପଣଙ୍କର ଋଣ </span><br /><span>ମଞ୍ଜୁର<span> </span></span><br /><span>ବିତରୀତ</span></p>

ଆପଣଙ୍କର ଋଣ 
ମଞ୍ଜୁର 
ବିତରୀତ

ସରଳ ଋଣ

ଆବେଦନ

ପ୍ରକ୍ରିୟା

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ

mblogs

ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସର୍ଭିସେସ ଲିମିଟେଡ଼୍
4ର୍ଥ ମହଲା, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟାୱାର୍ସ,,
ପି.କେ. କୁର୍ନେ ଚୌକ, ଓର୍ଲି,,
ପି.କେ. କୁର୍ନେ ଚୌକ, ଓର୍ଲି,,
ମୁମ୍ବାଇ 400 018.

ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଫାଇନାନ୍ସ ଶାଖାର ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000