സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

അര്‍ഹത

21 മുതല്‍ 58 വയസ്സ് വരെ പ്രായത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കളും

ആവശ്യമായ രേഖകൾ

Disclaimer: MMFSL reserves the right to approve/disapprove the loan after the submission of documents.

എഫ്.എ.ക്യൂ.കള്‍

ഫിനാന്‍സ് തുക വാഹനത്തിന്‍റെ വിലയെയും പ്രൊഫൈല്‍ പ്രകാരമുള്ള വായ്പ അക്തഹതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
അക്സസറികള്‍ ഒ.ഇ.എം. നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാന്‍റേര്‍ഡ് ഫിറ്റിംഗ് ആണെങ്കില്‍ മാത്രമേ ഞങ്ങള്‍ അവ ഫണ്ട് ചെയ്യുകയുള്ളൂ.
വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പലിശ നിരക്കുകള്‍ ന്യായയുക്തമായതും ഉപഭോക്താവിന്‍റെ പ്രദേശവും, വായ്പയുടെ കാലാവധിയും, ഉപഭോക്തൃ പ്രൊഫൈലും അനുസരിച്ച് നിര്‍ണയിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്.
വായ്പ പരമാവധി 5 വര്‍ഷം കാലത്തേക്കാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്.
സാധാരണഗതിയില്‍, ആവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനു വിധേയമായി ഒരു പ്രവൃത്തി ദിവസത്തില്‍ അനുമതി നല്കുന്നതാണ്. ആവശ്യമായ പ്രമാണങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. (ആവശ്യമുള്ള പ്രമാണങ്ങള്‍ എന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് സ്ക്രോള്‍ ചെയ്യുക)
അതെ, വായ്പ വിതരണം ചെയ്ത ശേഷം കരാറിന്‍റെ ഒരു പകര്‍പ്പ് അപേക്ഷകന് നല്കുന്നതാണ്.
അത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍സ് ശാഖകളിലൂടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് അപേക്ഷ അയയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശാഖകളുടെ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
അതെ, നിങ്ങള്‍ക്ക് നിങ്ങളുടെ തവണത്തുകകള്‍ ഞങ്ങളുടെ ഏത് ശാഖയിലും അടയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളുടെ ശാഖകളുടെ പട്ടിക കാണുന്നതിനായി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
വായ്പാ കരാറിനു കീഴില്‍, ഫോര്‍ക്ലോഷര്‍ വിഭാവന ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങളുടെ നിശ്ചിത അഭ്യര്‍ത്ഥനയിന്മേല്‍, സെറ്റില്‍മെന്‍റ് തുക ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതും, അത് അടച്ചുകഴിയുമ്പോള്‍ വായ്പ ക്ലോസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ ടെര്‍മിനേഷന്‍ രേഖകള്‍ നല്കുന്നതുമാണ്.
അവസാന തവണത്തുകയും കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും കുടിശികയുണ്ടെങ്കില്‍ അതും അടച്ചുകഴിയുമ്പോള്‍, ആര്‍.ടി.ഒ.യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്.
ടെര്‍മിനേഷന്‍ കത്ത് ആര്‍.ടി.ഒ.യ്ക്ക് നല്കുന്നതിനുള്ള നിരാക്ഷേപ (നോ-ഒബ്ജക്ഷന്‍) കത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റ് റദ്ദാക്കല്‍ കത്ത്
നിങ്ങള്‍ സാധാരണഗതിയില്‍ സമീപിക്കാറുള്ള ശാഖയെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അല്ലെന്നു വരികില്‍, നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇമെയില്‍ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇല്ല, കോംപ്രെഹെന്‍സീവ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കവറേജ് നിര്‍ബന്ധമാണ്.
ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തില്‍ നിര്‍ബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ, കോംപ്രെഹെന്‍സീവ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എടുക്കാനും ഞങ്ങളുടെ എന്‍ഡോഴ്സ്മെന്‍റോടു കൂടി പോളിസി പകര്‍പ്പ് സമര്‍പ്പിക്കാനും ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. വായ്പയും ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായും ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഒറ്റ ഇടത്തില്‍ തന്നെ പരിഹാരം നല്കുന്നതിന് ഞങ്ങള്‍ സദാ പ്രതിബദ്ധമാണ്. ഞങ്ങളുടെ സബ്സിഡിയറി കമ്പനിയായ മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡിലൂടെ ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്‍ഷുറന്‍ പരിഹാരങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങള്‍ പ്രതിമാസ തവണത്തുകകളോടൊപ്പം പ്രീമിയം അടയ്ക്കുകയാണെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ആവശ്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ നോക്കിക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
ഞങ്ങളുടെ നൂതനത്വമുള്ളതും വഴക്കമുള്ളതുമായ തിരിച്ചടവ് കാലാവധികള്‍ സൗകര്യപ്രദവും സുഖപ്രദവുമായ ഷെഡ്യുളുകളോടെ ഓരോ വായ്പക്കാരന്‍റെയും ആവശ്യത്തിന് അനുയോജ്യമായി രൂപകല്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഉല്പന്നത്തിന്‍റെ തരം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങള്‍ പ്രതിമാസ, ത്രൈമാസ, അര്‍ദ്ധ വാര്‍ഷിക തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂളുകള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
loan process
1 <p><span>അപേക്ഷിക്കുക</span></p>

അപേക്ഷിക്കുക

2 <p><span>അംഗീകാരം നേടുക</span></p>

അംഗീകാരം നേടുക

3 <p><span>നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനം തെരഞ്ഞെടുക്കുക</span></p>

നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാഹനം തെരഞ്ഞെടുക്കുക

4 <p><span>നിങ്ങളുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചും <br />വിതരണം ചെയ്തു നേടുക</span></p>

നിങ്ങളുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചും
വിതരണം ചെയ്തു നേടുക

ലളിതമായ വായ്പാ

അപേക്ഷാ

പ്രക്രിയ

ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ അപേക്ഷിക്കുക

mblog

ഉപഭോക്താക്കള്‍ സംസാരിക്കുന്നു

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

Fraud AdvisoryContact ServiceWhatsApp