മാനേജ്മെന്റ് ടീം

ഞങ്ങളുടെ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്‍റെ കൂട്ടായ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും ദര്‍ശനവും, ആളുകളെ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ നേടുന്നതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിലൂടെ, അപ്രവചനീയമായവ നേരിടാൻ ഒരുമ്പെട്ടിറങ്ങുന്നതിന് ഞങ്ങളെ നയിക്കുകയും പ്രചോദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ പൊതുവായ മേല്‍നോട്ടത്തിന്‍റെ ഉത്തരവാദിത്തവും, നേതൃത്വവും, മാനേജ്മെന്‍റും നിക്ഷിപ്തമായ ഒന്‍പത് ശ്രദ്ധേയരായ ഡയറക്ടര്‍മാര്‍ ചേര്‍ന്നതാണ് ബോര്‍ഡ്. ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്‍റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചുവടെ കൊടുക്കുന്നു:

  • കോര്‍പ്പറേറ്റ് ഭരണത്തിന്‍റെ ഉയര്‍ന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളും വിവിധ നിയമങ്ങളുടെ പാലനവും നിരീക്ഷിക്കുക

  • ഞങ്ങളുടെ ധനകാര്യ മാനേജ്മെന്‍റിനു മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുന്നതും വിവിധ ബിസിനസ്സ് ലൈനുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്കുന്നതും

  • ഞങ്ങളുടെ നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്

  • ഞങ്ങളുടെ പ്രകടനം നിരീക്ഷിക്കുന്നതും വളര്‍ച്ചാ തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുന്നതും

  • കൗണ്ടര്‍പാര്‍ട്ടിയും മറ്റ് വിവേകപൂര്‍ണ്ണമായ റിസ്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യല്‍ പരിധികളും പടുത്തുയര്‍ത്തുന്നത്

management image

ഡോ.അനിഷ് ഷാ

നോൺ-എക്സിക്യുട്ടീവ് ചെയർമാൻ
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യര്‍

വൈസ് ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീ. ധനഞ്ജയ് മുംഗലെ

ചെയർമാനും സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടറും
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീ സി.ബി. ഭാവെ

ഇന്‍ഡിപെന്‍ഡന്‍റ് ഡയറക്ടര്‍
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീമതി രമ ബിജപുര്‍കര്‍

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടര്‍
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടര്‍
eye-icon-redView More
management image

മിസ്റ്റർ അമിത് രാജെ

മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടറെ “ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസ്-ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്” ആയി നിയമിച്ചു
eye-icon-redView More
management image

ഡോ. റെബേക്ക ന്യൂജെന്റ്

സ്വതന്ത്ര ഡയറക്ടർ
eye-icon-redView More
management image

അമിത് സിൻഹ

അഡീഷണൽ നോൺ-എക്സിക്യൂട്ടീവ് നോൺ-ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ
eye-icon-redView More
ശ്രീ സി.ബി. ഭാവെ
ശ്രീ. ധനഞ്ജയ് മുംഗലെ
ശ്രീമതി രമ ബിജപുര്‍കര്‍
ഡോ.അനിഷ് ഷാ
ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ
ശ്രീ. ധനഞ്ജയ് മുംഗലെ (ചെയര്‍മാന്‍)
ശ്രീ സി.ബി. ഭാവെ
ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ
ഡോ.അനിഷ് ഷാ
ശ്രീമതി രമ ബിജപുര്‍കര്‍ (ചെയര്‍പെഴ്സണ്‍)
ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യര്‍
ശ്രീ സി.ബി. ഭാവെ
മിസ്റ്റർ അമിത് രാജെ
ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ (ചെയര്‍മാന്‍)
ശ്രീ. ധനഞ്ജയ് മുംഗലെ
ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യര്‍
മിസ്റ്റർ അമിത് രാജെ
ശ്രീ. ധനഞ്ജയ് മുംഗലെ (ചെയര്‍മാന്‍)
ശ്രീമതി രമ ബിജപുര്‍കര്‍
ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യര്‍
ശ്രീ സി.ബി. ഭാവെ
ശ്രീ. ധനഞ്ജയ് മുംഗലെ
ശ്രീമതി രമ ബിജപുര്‍കര്‍
ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ
ശ്രീ. ധനഞ്ജയ് മുംഗലെ (ചെയര്‍മാന്‍)
ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യര്‍
ഡോ.അനിഷ് ഷാ
ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ
ശ്രീ. മിലിന്ദ് സര്‍വാതെ (ചെയര്‍മാന്‍)
ശ്രീ സി.ബി. ഭാവെ
ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യര്‍
ഗുരുരാജ് റാവു
management image

ശ്രീ. രമേഷ് അയ്യര്‍

വൈസ്- ചെയര്‍മാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും
eye-icon-redView More
management image

മിസ്റ്റർ അമിത് രാജെ

മുഴുവൻ സമയ ഡയറക്ടറെ “ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഡിജിറ്റൽ ഫിനാൻസ്-ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസ് യൂണിറ്റ്” ആയി നിയമിച്ചു
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീ. വിവേക് കാര്‍വെ

കമ്പനിയുടെയും ഗ്രൂപ്പ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് സെക്ടറിന്‍റെയും ചീഫ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഫീസര്‍
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീ. അനുജ് മെഹ്റ

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ - മഹീന്ദ്ര റൂറല്‍ ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ്
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീ. അശുതോഷ് ബിഷ്ണോയി

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടര്‍ - മഹീന്ദ്ര അസെറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്
eye-icon-redView More
management image

ശീ. രജനീഷ് അഗര്‍വാള്‍

എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് - ഓപ്പറേഷന്‍സ്, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ്
eye-icon-redView More
management image

ശ്രീ. ആര്‍ ബാലാജി

സീനിയര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റ് - മാര്‍ക്കറ്റിംഗ് & സ്ട്രാറ്റജി, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ സര്‍വീസസ് ലിമിറ്റഡ്
eye-icon-redView More
management image

മോഹിത് കപൂർ

എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ഗ്രൂപ്പ് ചീഫ് ടെക്നോളജി ഓഫീസർ (മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ്), മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസിൻറെ സാങ്കേതിക വിഭാഗം മേധാവി
eye-icon-redView More
management image

വേദനാരായണൻ ശേഷാദ്രി

മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ, പ്രിൻസിപ്പൽ ഓഫീസർ - മഹീന്ദ്ര ഇൻഷുറൻസ് ബ്രോക്കേഴ്‌സ് ലിമിറ്റഡ്
eye-icon-redView More
management image

അതുൽ ജോഷി

ചീഫ് - ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്‌സസ്, അഡ്മിൻ
eye-icon-redView More
management image

Mr. Ruzbeh Irani

President - Group Human Resources & Communications; Member of the Group Executive Board.
eye-icon-redView More

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000