ವಂಚನೆಯ ಕುರಿತಾದ ಸಲಹಾ

ಆತ್ಮೀಯ ಗ್ರಾಹಕರೇ,

ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೌಕರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೋಸಗಾರರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಂಚಕರನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.. ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಶಗಳು

  • ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅಂಡ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಎಂಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್) ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲ್ಕ/ಲಾಗಿನ್ ಶುಲ್ಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಂಪೆನಿಯು ಈ ರೀತಿಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಎಂಎಂಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ಎಂದೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
  • ಗೊತ್ತಿರದ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುವ ಲಿಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲಗತ್ತುಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವಾಗ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
  • ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದಾಖಲೆಗಳಾದ ಫೋಟೋ ಐಡಿ, ವಿಳಾಸದ ಪುರಾವೆ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.

ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಂಚನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು [email protected] ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಟೋಲ್-ಫ್ರೀ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವಲ್ಲಿ (ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ ಲೊಕೇಟರ್ mahindrafinance.com/branch-locator ಮೂಲಕ ಹತ್ತಿರದ ಶಾಖೆಯನ್ನು ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ)

ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.mahindrafinance.com ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿರುವ ವಂಚಕ ಅಥವಾ ನಕಲಿ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳ ಮೋಸಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ.

ೀ (ಅ)ವೇ ರ್-ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರ is an Initiative by RBI Ombudsmen

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ಅಥವಾ ಬೀ (ಅ)ವೇ ರ್ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಓಂಬಡ್ಸ್ ಮನ್ ಒಂದು ಹೊ ಸ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಗರಿಷ್ಠಮೌಲ್ಯಯುತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೀ ಡಲು, ವಿಶೇ ಷಯುತವಾಗಿ, ಯಾರಿಗೆ ಅನುಭವವಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾ ನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವವಿಲ್ಲವೋ ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಿರು ಪುಸ್ತಕವು ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಲು, ಮೋ ಸಗಾರರು ಹೇ ಗೆ ಕಾರ್ಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೋ ಸದಿಂದ ಅವರನ್ನು ತಪ್ಪು ಹಾದಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀ ತಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ ಳ್ಳಬೇ ಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀ ಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ವೈ ಯುಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ವಿಶೇ ಷವಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗೋ ಪನೀ ಯವಾಗಿ ಇಡಲು, ಅಪರಿಚಿತ ಕರೆಗಳು/ಈಮೇ ಲ್ಗಳು/ಮೇ ಸಜ್ಗಳು, ಬಂದಾಗ ಕೈ ಗೊ ಳ್ಳಬೇ ಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿಯಿಯನ್ನು ನೀ ಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಭದ್ರತೆಯ ಕ್ರೆಡಿನ್ಶಿ ಯಲ್/ಪಾಸ್ವರ್ಡ್‌ ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಶೀ ರ್ಷಿ ಕೆ ಬೀ (ಅ)ವೇ ರ್-ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ತಿಳಿದುಕೊ ಳ್ಳಿ!


ಇಂಗ್ಲೀಷನಲ್ಲಿ ಓದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿ

ವಂಚನೆ ಸಲಹಾ ವರದಿ

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

ಮಹಿಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟವರ್ಸ್,
ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ. ಭೋಸಲೆ ಮಾರ್ಗ,
ಪಿ.ಕೆ. ಕುರ್ನೆ ಚೌಕ್, ವರ್ಲಿ,
ಮುಂಬೈ 400 018.

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000