ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ

ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳ ಸಹಕಾರಿ ನಿಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವ ಸಾಧನೆಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸಭಲರನ್ನಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜನರು ಅವರ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.

 

 

management image

ಡಾ. ಅನೀಶ್ ಷಾ

ನಾನ್-ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟೀವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ ಮುಂಗಲೆ

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾವೆ

ಎಕ್ಸಿಕುಟೀವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್
eye-icon-redView More
management image

ಮಿಸ್ ರಮಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕರ್

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರೀ.ಮಿಲಿಂದ್ ಸರ್ವಾಟೆ

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
eye-icon-redView More
management image

ಅಮಿತ್ ರಾಜೆ

ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡೈರೆಕ್ಟರ್), "ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ – ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್" ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
eye-icon-redView More
management image

ಡಾ. ರೆಬೆಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಜೆಂಟ್

ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು
eye-icon-redView More
management image

ಅಮಿತ್ ಸಿನ್ಹಾ

ಅಡಿಷನಲ್ ನಾನ್-ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟೀವ್ ನಾನ್-ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್
eye-icon-redView More
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾವೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ ಮುಂಗಲೆ
ಮಿಸ್ ರಮಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕರ್
ಡಾ. ಅನೀಶ್ ಷಾ
ಶ್ರೀ.ಮಿಲಿಂದ್ ಸರ್ವಾಟೆ
శಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ರಾಜೆ
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾವೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ ಮುಂಗಲೆ
ಶ್ರೀ.ಮಿಲಿಂದ್ ಸರ್ವಾಟೆ
ಡಾ. ಅನೀಶ್ ಷಾ
ಮಿಸ್ ರಮಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕರ್ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾವೆ
శಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ರಾಜೆ
ಶ್ರೀ.ಮಿಲಿಂದ್ ಸರ್ವಾಟೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ ಮುಂಗಲೆ
ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
శಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ರಾಜೆ
ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ ಮುಂಗಲೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಮಿಸ್ ರಮಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕರ್
ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
ಡಾ. ಅನೀಶ್ ಷಾ
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾವೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ ಮುಂಗಲೆ
ಮಿಸ್ ರಮಾ ಬಿಜಾಪುರ್ ಕರ್
ಶ್ರೀ.ಮಿಲಿಂದ್ ಸರ್ವಾಟೆ
శಶ್ರೀ ಅಮಿತ್ ರಾಜೆ
ಶ್ರೀ. ಧನಂಜಯ ಮುಂಗಲೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
ಡಾ. ಅನೀಶ್ ಷಾ
ಶ್ರೀ.ಮಿಲಿಂದ್ ಸರ್ವಾಟೆ
ಶ್ರೀ.ಮಿಲಿಂದ್ ಸರ್ವಾಟೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು)
ಶ್ರೀ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಭಾವೆ
ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್
ಶ್ರೀ ವಿ. ರವಿ
Mr. Gururaj Rao
management image

ಶ್ರೀ. ರಮೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್

Vice Chairman & Managing Director
eye-icon-redView More
management image

ಅಮಿತ್ ರಾಜೆ

ಪೂರ್ಣ ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಡೈರೆಕ್ಟರ್), "ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ – ಡಿಜಿಟಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಯೂನಿಟ್" ಹುದ್ದೆಗೆ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರೀ ವಿವೇಕ್ ಕರ್ವೆ

ಹುದ್ದೆ- ಕಂಪೆನಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್‌ನ ಚೀಫ್ ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಫೀಸರ್
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರಿ. ಅನುಜ್ ಮೆಹ್ರಾ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರೀ ಅಶುತೋಷ್ ಬಿಶ್ನಾಯ್

MD MAMC(ಎಂಡಿ ಎಂಎಎಂಸಿ)
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರೀ ಅನೂಜ್ ಮೆಹ್ರಾ

MD MRHFL (ಎಂಡಿ ಎಂಆರ್‌ಎಚ್ಎಫ್ಎಲ್)
eye-icon-redView More
management image

ಶ್ರೀ ಆರ್. ಬಾಲಾಜಿ

ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ – ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ & ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ
eye-icon-redView More
management image

ಮೋಹಿತ್ ಕಪೂರ್

ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯುಟೀವ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಚೀಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಫೀಸರ್ (ಮಹೀಂದ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್) ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
eye-icon-redView More
management image

ವೇದನಾರಾಯಣನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು – ಮಹೀಂದ್ರಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
eye-icon-redView More
management image

ಅತುಲ್ ಜೋಶಿ

ಮುಖ್ಯ - ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
eye-icon-redView More
management image

Mr. Ruzbeh Irani

President - Group Human Resources & Communications; Member of the Group Executive Board.
eye-icon-redView More

ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು

ಮಹಿಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹಿಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
4 ನೇ ಮಹಡಿ, ಮಹಿಂದ್ರಾ ಟವರ್ಸ್,
ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ. ಭೋಸಲೆ ಮಾರ್ಗ,
ಪಿ.ಕೆ. ಕುರ್ನೆ ಚೌಕ್, ವರ್ಲಿ,
ಮುಂಬೈ 400 018.

ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಶಾಖೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000