સુવિધાઓ અને લાભો

પાત્રતા

ટ્રેક્ટર ધરાવતા અથવા ખરીદવાની યોજના ધરાવતા તમામ ગ્રાહકો

જરૂરી દસ્તાવેજો

Disclaimer: MMFSL reserves the right to approve/disapprove the loan after the submission of documents.

ટોપ અપ & પુનર્ધિરાણ લોન

ટોપ

ટોપ અપ લોન

તમારી વિવિધ વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા માટે તમારા હાલના વાહન પર લોન મેળવો. અમારી ટોપ-અપ લોન મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સના હાલના ગ્રાહકની તાત્કાલિક આર્થિક જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે બનાવવામાં આવી છે. ગ્રાહકની સતત સફળતાની ખાતરી કરવા માટે અમે સ્પર્ધાત્મક વ્યાજ દર ઓફર કરીએ છીએ. ટોપ-અપ લોન તમારી માસિક જવાબદારીઓને પૂર્ણ કરવા અને સારી શાખ જાળવવા માટે નાણાકીય સહાય આપે છે. અમારા અધિકારીઓને ઓછામાં ઓછા દસ્તાવેજીકરણ સાથે ઝડપથી તમને તમારું ટોપ-અપ પ્રાપ્ત થાય તેની ખાતરી કરવા માટે તાલીમ આપવામાં આવે છે.

ટોપ

પુનર્ધિરાણ લોન

અમારી પાસેથી પુનર્ધિરાણ લોન તમને તમારી લોન ઝડપથી ચૂકવવામાં અને દર મહિને પૈસા બચાવવામાં સહાય કરી શકે છે. અમે તમારા હાલના ટ્રેક્ટર ચુકવણીની સૂચિના આધારે સ્પર્ધાત્મક દરની ઓફર કરીએ છીએ. લોનનો સમયગાળો 5 વર્ષ સુધીનો છે અને 10 વર્ષ જેટલા જૂના વાહનો માટે છે. સરળ અને ઝડપી પ્રક્રિયા સુનિશ્ચિત કરે છે કે તમે તમારી લોન ઝડપી પેઆઉટ દ્વારા મેળવો. અમારા સારી રીતે પ્રશિક્ષિત અધિકારીઓ તમને જાણકાર નિર્ણય લેવામાં અને દસ્તાવેજીકરણ પ્રક્રિયામાં સહાય કરવામાં મદદ કરશે.

પ્રશ્નોત્તરી

ના, જમીન ગીરો મૂક્યા વિના ટ્રેક્ટરની લોન મળશે.

સગવડતા: ન્યૂનતમ દસ્તાવેજીકરણ

પહોંચ: ગ્રામીણ અને અર્ધ-શહેરી ભારતમાં શાખાઓનું મજબૂત નેટવર્ક

ગતિ: 2 કામકાજના દિવસની અંદર લોનની મંજૂરી.

તમે કોઈપણ મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ શાખા દ્વારા તમારી લોન મેળવી શકો છો તમે ઓનલાઇન અરજી પણ કરી શકો છો, અને તમારા શહેર અથવા, શહેરમાં મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ એક્ઝિક્યુટિવનો કોલ બેક મેળવી શકો છો
ત્યાં કોઈ નિશ્ચિત ન્યૂનતમ-મહત્તમ રકમ નથી. ટ્રેક્ટર લોનની રકમ તમારી વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોને અનુરૂપ બનાવવા માટે કસ્ટમાઇઝ કરી શકાય છે.
લઘુતમ સમયગાળો 3 મહિના છે અને મહત્તમ સમયગાળો 5 વર્ષ છે.
ડાઉન પેમેન્ટ એ વાહનના ભાવ અને ટ્રેક્ટર લોનની રકમ વચ્ચેનું એક બેલેન્સ છે. જો કે, તમે ફાઇનાન્સ વિકલ્પ અને તમારી વ્યક્તિગત જરૂરિયાતોને આધારે ઊંચું ડાઉન પેમેન્ટ રાખવાનું પસંદ કરી શકો છો.

EMI ની ગણતરી કરો

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50,000

Tractor Loan EMI Calculator

What is Mahindra Finance Tractor Loan EMI Calculator?

An EMI calculator is an instrument that calculates the EMI and total interest payable against any specific loan amount. Mahindra Finance has introduced a Tractor Loan EMI Calculator that helps you keep track of monthly instalments (both paid and pending) after taking a loan to buy a tractor.

Mahindra Finance Tractor Loan EMI Calculator has been launched with multiple benefits and is easy to use.

Why choose Mahindra Finance? 

Mahindra Finance prioritises your ease and comfort so you can avail a tractor loan without any hassle or delay. Here are some key advantages of taking a loan from Mahindra Finance:

 • There are no restrictions on the mode of payment.
 • Flexible EMI repayment options are available.
 • The EMI period can range from 12 months up to 60 months.
 • The documentation process is also very easy.
 • Various plans are available, and each can be customised to match your requirements.
 • The rate of interest is minimal and reasonable. No extra or undercover charges are involved.
 • All transactions are transparent. You will get an SMS update at each step.
loan process
1 <p>અરજી કરો</p>

અરજી કરો

2 <p>તમારા ઉત્પાદન <br /> પસંદ કરો</p>

તમારા ઉત્પાદન
પસંદ કરો

3 <p>મંજૂરી <br /> મેળવો</p>

મંજૂરી
મેળવો

4 <p>તમારી લોન <br /> મંજૂર અને <br /> વિતરિત કરાવો</p>

તમારી લોન
મંજૂર અને
વિતરિત કરાવો

સરળ લોન

અરજી

પ્રક્રિયા

અરજી કરો

mblogs

કસ્ટમર સ્પીક શોધો

સંપર્કમાં રહો

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
4થો માળ, મહિન્દ્રા ટાવર્સ,,
ડો.જી.એમ. ભોસલે માર્ગ ,,
પી.કે. કુર્ણે ચોક, વરલી,,
મુંબઇ 400 018.

અહીં ક્લિક કરો તમારી આસપાસની મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ શાખા શોધવા માટે મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

Fraud AdvisoryContact ServiceWhatsApp