સુવિધાઓ અને લાભો

પાત્રતા

બધા ગ્રાહકોની વય 21 થી 58 વર્ષની વચ્ચે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

Disclaimer: MMFSL reserves the right to approve/disapprove the loan after the submission of documents.

પ્રશ્નોત્તરી

હા, અમે તમામ મોટા ત્રણ વ્હીલર્સ માટે ધિરાણ કરીએ છીએ જે હાલમાં ભારતીય બજારમાં ઉપલબ્ધ છે.
નાણાંની રકમ ખરીદેલ વાહન અને ગ્રાહકની પ્રોફાઇલ પર આધારિત છે.
પ્રમાણિત ફીટિંગ હોય તે સિવાય કોઈપણ એક્સેસરીઝ માટે ભંડોળ પૂરું પાડતા નથી.
ઓફર કરેલા વ્યાજ દર ઉદ્યોગમાં શ્રેષ્ઠ છે અને ગ્રાહકના સ્થાન, લોનની મુદત અને ગ્રાહકની પ્રોફાઇલ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે.
થ્રી વ્હીલર લોન મહત્તમ 4 વર્ષના સમયગાળા માટે ઉપલબ્ધ છે.
સામાન્ય રીતે, જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યા પછી એક કામકાજના દિવસમાં મંજૂરી આપવામાં આવે છે. જરૂરી દસ્તાવેજો તપાસવા, અહીં ક્લિક કરો.
ના, કોલેટરલ સિક્યુરિટી આવશ્યક નથી.
આમ કરવા માટે, તમે અમારી નજીકની શાખાઓમાંથી કોઈ એક દ્વારા તમારી વિનંતી મોકલી શકો છોઅમારી શાખાઓની સૂચિ જોવા માટે કૃપા કરીને અમારું નેટવર્ક' જુઓ.
હા. તમે અમારી શાખાઓમાં તમારા હપ્તા મોકલી શકો છો. અમારી શાખાઓની સૂચિ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો.
ધિરાણ કરાર હેઠળ, સમાપ્તિ ધ્યાનમાં લેવામાં આવતી નથી. જો કે, તમારી વિનંતી પર, અમે તમને પતાવટની રકમની સલાહ આપી શકીએ છીએ અને તેના ભરણાં પર, જરૂરી સમાપ્તિના કાગળો
કરાર મુજબ છેલ્લા હપ્તાની ચુકવણી અને અન્ય દેવાંની ચુકવણી થવા પર, આરટીઓ સંબંધિત કાગળો સહિતના સમાપ્તિના કાગળો જારી કરવામાં આવશે.

સમાપ્તિ પત્ર

આરટીઓને સંબોધિત ના-વાંધા પત્ર

વીમા સમર્થન રદ કરવાનો પત્ર

તમે જે શાખા સામાન્ય રીતે વ્યવહાર કરતા હોય તે શાખાને તમે જાણ કરી શકો છો. નહિંતર, તમે અહીં ક્લિક કરીને .અમને ઇમેઇલ કરી શકો છો.
ના, કૉમ્પ્રિહેન્સિવકવરેજ આવશ્યક છે.
અમે તેનો આગ્રહ રાખતા નથી, પરંતુ કૃપા કરીને સમયસર અમારા સમર્થન સાથે કૉમ્પ્રિહેન્સિવવીમા માટેની વ્યવસ્થા કરવા અને પોલીસીની નકલ બનાવવા માટે કાળજી રાખો. જો કે, જો તમે માસિક હપ્તાઓ સાથે પ્રીમિયમ ચૂકવતા હોય, તો અમે તમારી વીમા જરૂરિયાતોનું ધ્યાન રાખી શકીએ છીએ.
loan process
1 <p>અરજી કરો</p>

અરજી કરો

2 <p>તમારા ઉત્પાદન <br /> પસંદ કરો</p>

તમારા ઉત્પાદન
પસંદ કરો

3 <p>મંજૂરી <br /> મેળવો</p>

મંજૂરી
મેળવો

4 <p>તમારી લોન <br /> મંજૂર અને <br /> વિતરિત કરાવો</p>

તમારી લોન
મંજૂર અને
વિતરિત કરાવો

સરળ લોન

અરજી

પ્રક્રિયા

અરજી કરો

mblogs

કસ્ટમર સ્પીક શોધો

સંપર્કમાં રહો

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
4થો માળ, મહિન્દ્રા ટાવર્સ,,
ડો.જી.એમ. ભોસલે માર્ગ ,,
પી.કે. કુર્ણે ચોક, વરલી,,
મુંબઇ 400 018.

અહીં ક્લિક કરો તમારી આસપાસની મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ શાખા શોધવા માટે મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

Fraud AdvisoryContact ServiceWhatsApp