કમર્શિયલ વ્હિકલ લોન

મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ તમામ મોટા ઉત્પાદકોના તમામ પ્રકારના કમર્શિયલ વાહનો (નવા અને વપરાયેલ) પર લોન આપે છે. તમારી આકાંક્ષાઓને પૂરી કરવા, અમારી પાસે કમર્શિયલ વાહનો અને સાધનોની લોન આપવા માટે સમર્પિત વિશેષ શાખાઓ છે.ટ્રક ચલાવવાવાળા, દૂધવાળા, દુકાનદાર વગેરે જેવા વિવિધ પ્રોફાઇલ્સની સેવા માટે અમે પરિવહન નગરો પણ ખોલ્યા છે.

પુનર્ધિરાણ કરેલા / વપરાયેલ કમર્શિયલ વાહનો અને બાંધકામ સાધનો માટે, અમે પ્રદાન કરીએ છીએ:

પાત્રતા

નવા કમર્શિયલ વાહનો અને બાંધકામ સાધનો માટે:

કોઈપણ વ્યક્તિગત / ભાગીદારી પેઢી/ પબ્લિક લિમિટેડ અને પ્રા. લિ. કંપની.

જૂના કમર્શિયલ વાહનો અને બાંધકામ સાધનો માટે:

કોઈપણ વ્યક્તિગત/ભાગીદારી પેઢી. પ્રથમ વખતના વપરાશકર્તાઓ તેમજ પરિવાહકો માટે ભંડોળ વિસ્તારવામાં પણ આવે છે.

જરૂરી દસ્તાવેજો

Disclaimer: MMFSL reserves the right to approve/disapprove the loan after the submission of documents.

FAQs

હા, અમે કોમર્શિઅલ વ્હિકલ્સ અને તમામ મોટા ઉત્પાદકોના બાંધકામ સાધનો પર લોન પ્રદાન કરીએ છીએ.
ઉત્પાદન નીતિ દ્વારા નિર્ધારિત ચોક્કસ ગ્રાહક પ્રોફાઇલ્સ માટે બોડી કન્સ્ટ્રક્શન માટે ધિરાણનો વિસ્તાર કરવામાં આવે છે.
નાણાંની મહત્તમ રકમ ગ્રાહક પ્રોફાઇલ અને ઉત્પાદન પર આધારિત છે. .
અમે કાનૂની સત્તા દ્વારા વસૂલવામાં આવતા વાસ્તવિક આધારે ઉત્પાદનલક્ષી, દસ્તાવેજ અને સ્ટેમ્પ ચાર્જીસ વસૂલ કરીએ છીએ અને કરારના અમલના સ્થળ પર પણ આધાર રાખે છે.
સામાન્ય રીતે, બધા જરૂરી દસ્તાવેજો સબમિટ કર્યા પછી 24 કલાકની અંદર લોન મંજૂર કરવામાં આવે છે.
અમને ગ્રાહક અને ઉત્પાદનની પ્રોફાઇલના આધારે ગેરેંટર અથવા સહ-અરજદારની જરૂર છે.
કોઈ કોલેટરલ સિક્યુરિટીની જરૂર નથી.
હા, વિવિધ ઉત્પાદકો / ડીલરો સાથે વિશેષ પ્રમોશન અને જોડાણ વિવિધ સ્થળોએ અને વિવિધ સમયે કરવામાં આવશે.
હા, તમે કરી શકો છો. જો કે, વેચાણ પછીની વધુ સારી સેવા માટે તમારા વેપારી અથવા રહેણાંક સ્થાનની નજીકના વેપારીની પસંદગી કરવાનો હંમેશા આગ્રહ રાખવામાં આવે છે.
અમે બલ્ક પાર્ટની ચુકવણી સ્વીકારીએ છીએ. જો કે, વધારે રકમ ગુપ્ત ખાતામાં મૂકી દેવામાં આવશે અને તેનાથી લોનની બાકી રકમ અથવા આઇઆરઆરમાં ઘટાડો થશે નહીં.
હા, તમે અમારી કોઈપણ શાખામાં તમારા ઈએમઆઈ ચૂકવી શકો છો
હા. જો કે, આવા ચેકના વસૂલ કરવા માટે ચાર્જીસ લેવામાં આવશે.
અમને તમારી તરફથી વિનંતી પ્રાપ્ત થયા પછી અકાઉન્ટ્સનું સ્ટેટમેન્ટ મોકલવામાં આવશે.
તમે જે શાખા સામાન્ય રીતે વ્યવહાર કરતા હોય તે શાખાને તમે જાણ કરી શકો છો.
સંબંધિત ઓથોરિટીએ નક્કી કરેલા નિયમો અનુસાર કૉમ્પ્રિહેન્સિવપોલિસી ફરજિયાત છે.
અમારી પાસે ઇન-હાઉસ મહિન્દ્રા ઇન્સ્યુરન્સ બ્રોકર લિમિટેડ છે જે તમારી બધી વીમા આવશ્યકતાઓનું ધ્યાન રાખી શકે છે અને તમને શ્રેષ્ઠ ડીલ આપી શકે છે.
અમારા ફીલ્ડ એક્ઝિક્યુટિવ તમને તમારા તરફથી જરૂરી દસ્તાવેજો અને વાહનના ક્વોટેશન અંગે જાણ કરશે અને તેને વસૂલ કરવા અને તમારા મૂલ્યાંકન માટે અમારી ક્રેડિટ ટીમને તે ફોરવર્ડ કરવા માટે તમારા નિવાસસ્થાન / ઓફિસ પર તમારી મુલાકાત કરશે. લોનની મંજૂરી પછી, અમારા ફીલ્ડ એક્ઝિક્યુટિવ લોન કરાર અને પીડીસી / એસીએચ પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે તમારી મુલાકાત લેશે, તેને પોસ્ટ કરશે, અમે સંબંધિત ડીલરને ડિલીવર ઓર્ડર રીલીઝ કરીશું.
અમારા ફીલ્ડ એક્ઝિક્યુટિવ તમને તમારા તરફથી જરૂરી દસ્તાવેજો અને વાહનના ક્વોટેશન અંગે જાણ કરશે અને તેને વસૂલ કરવા અને તમારા મૂલ્યાંકન માટે અમારી ક્રેડિટ ટીમને તે ફોરવર્ડ કરવા માટે તમારા નિવાસસ્થાન / ઓફિસ પર તમારી મુલાકાત કરશે.લોનની મંજૂરી પછી, અમારા ફીલ્ડ એક્ઝિક્યુટિવ લોન કરાર અને પીડીસી / એસીએચ પર હસ્તાક્ષર કરવા માટે તમારી મુલાકાત લેશે, તેને પોસ્ટ કરશે, અમે સંબંધિત ડીલરને ડિલીવર ઓર્ડર રીલીઝ કરીશું.
loan process
1 <p>અરજી કરો</p>

અરજી કરો

2 <p>તમારા ઉત્પાદન <br /> પસંદ કરો</p>

તમારા ઉત્પાદન
પસંદ કરો

3 <p>મંજૂરી <br /> મેળવો</p>

મંજૂરી
મેળવો

4 <p>તમારી લોન <br /> મંજૂર અને <br /> વિતરિત કરાવો</p>

તમારી લોન
મંજૂર અને
વિતરિત કરાવો

સરળ લોન

અરજી

પ્રક્રિયા

અરજી કરો

mblogs

કસ્ટમર સ્પીક શોધો

સંપર્કમાં રહો

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
4થો માળ, મહિન્દ્રા ટાવર્સ,,
ડો.જી.એમ. ભોસલે માર્ગ ,,
પી.કે. કુર્ણે ચોક, વરલી,,
મુંબઇ 400 018.

અહીં ક્લિક કરો તમારી આસપાસની મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ શાખા શોધવા માટે મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000

Fraud AdvisoryContact ServiceWhatsApp