અમે તમારી અને તમારા પ્રિયજનોની સલામતી સુનિશ્ચિત કરવામાં સહાય કરીએ છીએ. અમે વ્યક્તિગત અને કોર્પોરેટ વીમા સેવાઓ પ્રદાન કરીને, તમારી બધી વીમા-સંબંધિત આવશ્યકતાઓને પૂરી કરીએ છીએ. અમારા નવીન, ખર્ચ-અસરકારક ઉકેલો તમારી જોખમ પ્રોફાઇલ અને વીમા આવશ્યકતાઓ અનુસાર બનાવવામાં આવ્યા છે.

insurance

સુવિધાઓ અને લાભો

 • તમામ વીમા આવશ્યકતાઓ (જીવન અને સામાન્ય) માટેનું એક જ સ્થળે સમાધાન
 • કાર્યાત્મક અને તકનીકી સમર્થતા દ્વારા વાટાઘાટોની ઉચ્ચ કક્ષાની કુશળતા
 • તમારા પોર્ટફોલિયોને સંચાલિત કરવા માટે વ્યવસાયિક રૂપે પાત્રતા ધરાવતી ટીમ
 • ઓપ્ટિમાઇઝ પ્રીમિયમ આઉટગો
 • શ્રેષ્ઠ દર ધરાવતું સૌથી વ્યાપક કવરેજ
 • દસ્તાવેજો અને દાવાઓ તદ્દન વ્યવસાયિક રીતે સંચાલિત થાય છે.
 • સ્વીકાર્યતા અને દાવાઓના પ્રમાણને લગતા સર્વેયર અને વીમાદાતા સાથે તકનીકી ચર્ચા કરવા માટેની જોગવાઈ
 • આપણી પાન-ઈન્ડીયાની હાજરી દ્વારા મજબૂત વિતરણ નેટવર્ક
 • વીમા અંગે નિયમિત અપડેટ્સ

Calculate

Health Insurance

mBlogs

સંપર્કમાં રહો

મહિન્દ્રા એન્ડ મહિન્દ્રા ફાઈનાન્સિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડ
4થો માળ, મહિન્દ્રા ટાવર્સ,,
ડો.જી.એમ. ભોસલે માર્ગ ,,
પી.કે. કુર્ણે ચોક, વરલી,,
મુંબઇ 400 018.

અહીં ક્લિક કરો તમારી આસપાસની મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ શાખા શોધવા માટે મહિન્દ્રા ફાઇનાન્સ

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000