മഹീന്ദ്ര ധനകാര്യത്തെക്കുറിച്ച്

1990കളുടെ ആരംഭത്തില്‍ മഹീന്ദ്ര യൂട്ടിലിറ്റി വെഹിക്കിള്‍സിന്‍റെ ഒരു ക്യാപ്ടീവ് ഫിനാന്‍സിയറായാണ് Mahindra Finance പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചത്. മഹീന്ദ്ര യു.വി.കളും ട്രാക്ടറുകളും മുതല്‍ മഹീന്ദ്ര-ഇതര ഉല്പന്നങ്ങളും വരെ അധികം സേവനദാതാക്കള്‍ കടന്നു ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത ഗ്രാമീണ വിപണികളിലെ, പര്യാപ്തമായ സേവനം ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കായി സവിശേഷമായി തയ്യാറാക്കിയ ധനകാര്യ പരിഹാരങ്ങളുടെ ഒരു മൊത്തം സഞ്ചയത്തോടും കൂടിയ ഒരു വൈവിദ്ധ്യധനകാര്യ സേവനദാതാവായി കമ്പനി മാറിയിരിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്ന പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോയില്‍ പാസഞ്ചര്‍ വാഹനങ്ങള്‍, യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങള്‍, ട്രാക്ടറുകള്‍, വാണിജ്യ വാഹനങ്ങള്‍, നിര്‍മ്മാണ ഉപകരണം, ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിനാന്‍സിംഗ് ഉള്‍പ്പെടുന്ന വാഹന ഫിനാന്‍സ്; പ്രോജക്ട് ഫിനാന്‍സ്, എക്വിപ്മെന്‍റ് ഫിനാന്‍സ്, വര്‍ക്കിങ് ക്യാപിറ്റല്‍ ഫിനാന്‍സ്, എസ്.എം.ഇ.കള്‍ക്കുള്ള ബില്‍ ഡിസ്കൌണ്ടിംഗ് എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്ന എസ്.എം.ഇ. ഫിനാന്‍സ് എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് വിതരണം, സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍, അതിന്‍റെ സവിശേഷ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക വ്യക്തിഗത വായ്പകള്‍ എന്നിവയും കമ്പനി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

73 ലക്ഷം ത്തിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള Mahindra Finance അതിൻറെ പാദമുദ്ര, ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതിന്‍റെ 85% ജില്ലകളിലും ഉള്ള സാന്നിദ്ധ്യത്തോടെ, അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതിന് രാജ്യത്തെ ഓരോ രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലും ഒന്നില്‍ എന്ന കണക്കില്‍, 3,60,000ത്തിലധികം ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് സേവനം നല്കുന്നതായി, 1380തിലധികം നെറ്റ്‍വര്‍ക്ക് ഓഫീസുകളുടെ ഒരു ശൃംഖലയുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സക്രിയ ആസ്തി (അസെറ്റ്സ് അണ്ടര്‍ മാനേജ്മെന്‍റ്) (എ.യു.എം.) 81,500 കോടി രൂപയിലധികമാണ്.

പ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചതു മുതല്‍, Mahindra Finance ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും അര്‍ദ്ധ ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ധനകാര്യ ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ശുഭപരിവര്‍ത്തന ഏജന്‍റായി സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു. ഉപഭോക്താക്കളുമായും അവരുടെ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആവശ്യങ്ങളുമായുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് കമ്പനിയുടെ വളര്‍ച്ചയുടെയും വിജയത്തിന്‍റെയും താക്കക്കോല്‍. കമ്പനി സേവനം നല്കുന്ന സവിശേഷമായ “ഏണ്‍ ആന്‍റ് പേ” സെഗ്മെന്‍റിൽ, ധനസമ്പാദന രീതികള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള നിരവധി നൂതനമായ ധനകാര്യ പരിഹാരങ്ങള്‍ക്ക് കമ്പനി നാന്ദികുറിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉപഭോക്താക്കളുമായി ആഴത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരിശ്രമം, ഞങ്ങളുടെ റിക്രൂട്ട്മെന്‍റ് നയങ്ങൾ മുതലാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞങ്ങള്‍ ജീവനക്കാരെ നഗരങ്ങളില്‍ നിന്ന് നിയമിച്ച ശേഷം അവരെ ഗ്രാമീണ ശാഖകളിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം അവരെ പ്രാദേശിക തലത്തില്‍ തന്നെ ബോധപൂര്‍വ്വം റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാര്‍ പ്രാദേശിക ഭാഷ സംസാരിക്കുകയും, പ്രദേശത്തോടും അതിലെ ജനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയും, പ്രാദേശിക വെല്ലുവിളികള്‍ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബന്ധം വിപണിയുടെ ആവശ്യങ്ങളും ബിസിനസ്സ് പ്രവണതകളും മുന്‍കൂട്ടിക്കാണാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും, ഉപന്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരമാർഗ്ഗങ്ങളുടേയും ശരിയായ സങ്കലനം സാധ്യമാക്കി പ്രതികരിക്കാന്‍ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സഹകാരിയായ മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എം.ഐ.ബി.എല്‍.) മുഖേന, വിവിധ മുന്‍നിര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനികളുമൊത്തുള്ള ടൈ-അപ്പുകളിലൂടെ ലൈഫ്, ലൈഫ്-ഇതര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഉല്പന്നങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ സഹകാരികളിൽ മറ്റൊന്നായ മഹീന്ദ്ര റൂറല്‍ ഹൗസിംഗ് ഫിനാന്‍സ്, ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ, അര്‍ദ്ധനഗര ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഭവന നിര്‍മ്മാണം, പുതുക്കിപ്പണി, വാങ്ങല്‍, മെച്ചപ്പെടുത്തല്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വായ്പകള്‍ നല്കുന്നു. മഹീന്ദ്ര അസറ്റ് മാനേജ്മെന്‍റ് കമ്പനി, ഗ്രാമീണ അര്‍ദ്ധനഗര പ്രദേശങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക ഊന്നല്‍ നല്കിക്കൊണ്ട് വൈവിദ്ധ്യമാര്‍ന്ന മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് സ്കീമുകള്‍ ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നു. രസകരമായ സംഗതി എന്തെന്നാൽ അതിന്‍റെ മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് സ്കീമുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി പേരുകളോടു കൂടിയാണ്. അതിനാൽ ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലുള്ള നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് സ്കീമുകളുടെ ഉദ്ദേശ്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ ലളിതമായി പേരുകളിൽ നിന്നു തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നു.

Mahindra Finance മാത്രമാണ് ഡൗ ജോണ്‍സ് സസ്റ്റൈനബിളിറ്റി ഇന്‍ഡക്സിലെ എമര്‍ജിംഗ് മാര്‍ക്കറ്റ് കാറ്റഗറിയില്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള ഏക ബാങ്കിംഗ്-ഇതര ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ കമ്പനി. ഗ്രേറ്റ് പ്ലേസ് ടു വര്‍ക്ക്® ഇന്‍സ്റ്റിട്യൂട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ബി.എഫ്.എസ്.ഐ., 2019ല്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച 20 തൊഴിലിടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ Mahindra Finance സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു. ഞങ്ങള്‍ എഓണ്‍ ബെസ്റ്റ് എംപ്ലോയര്‍ 2019 ആയി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും, ഫ്യൂച്വര്‍സ്കേപ്പ് നടത്തിയ റെസ്പോണ്‍സിബിള്‍ ബിസിനസ്സ് റാങ്കിംഗ് 2019നു കീഴില്‍ ഏറ്റവും മികച്ച 100 ഇന്ത്യന്‍ കമ്പനികളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ 49ആം സ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതല്‍ അറിയുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. .

വിഷൻ

അര്‍ദ്ധ-നഗര, ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മുഖ്യ ധനകാര്യ സേവന ദാതാവാകുക.

മിഷൻ

ഗ്രാമീണ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുകയും സമൂഹങ്ങളില്‍ നല്ലൊരു മാറ്റത്തിനു പ്രചോദനമാകുകയും ചെയ്യുക

ഉല്പന്ന പോര്‍ട്ഫോളിയോ

വാഹന ഫിനാന്‍സിംഗ്

 • ഓട്ടോയും യൂട്ടിലിറ്റി വാഹനങ്ങളും
 • ട്രാക്ടറുകള്‍
 • കാറുകള്‍
 • വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളും നിര്‍മ്മാണോപകരണങ്ങളും
 • ഉപയോഗിച്ച വാഹനങ്ങളും മറ്റുള്ളവയും

എസ്.എം.ഇ. ഫിനാന്‍സിംഗ്

 • പ്രോജക്ട് ഫിനാന്‍സ്
 • ഉപകരണ ഫിനാന്‍സ്
 • പ്രവര്‍ത്തന മൂലധന ഫിനാന്‍സ്
 • സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള വായ്പകൾ

വ്യക്തിഗത വായ്പകള്‍

 • വിവാഹം
 • കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം
 • മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ്
 • പ്രവര്‍ത്തന മൂലധനം

ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കിംഗ് *

 • ചില്ലറ ഇടപാടുകാരുടെ കോര്‍പ്പറേറ്റുകള്‍
 • പുതിയ വീടുപണി, വീടു പുതുക്കിപ്പണിയൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവ

*മഹീന്ദ്ര ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ബ്രോക്കേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് (എം.ഐ.ബി.എല്‍.)

ഭവന വായ്പകള്‍*

 • പുതിയ വീട്
 • വീടു പുതുക്കിപ്പണിയൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ എന്നിവ

മഹീന്ദ്ര റൂറല്‍ ഹൗസിങ് ഫിനാന്‍സ് ലിമിറ്റഡ് (എം.ആര്‍.എച്ച്.എഫ്.എല്‍)

മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് സ്കീമുകള്‍*

 • ലിക്വിഡ് സ്കീം
 • ഇക്വിറ്റി-ലിങ്ക്ഡ് സേവിംഗ് സ്കീം (ഇ.എല്‍.എസ്.എസ്.)
 • ഇക്വിറ്റി-ഓറിയന്‍റഡ് ബാലന്‍സ്ഡ് സ്കീം
 • ഹ്രസ്വ-കാല വായ്പാ പദ്ധതി

മഹീന്ദ്ര അസ്സെറ്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എം.എ.എം.സി.പി.എല്)

നിക്ഷേപങ്ങള്‍

 • സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങള്‍
 • മ്യൂച്വല്‍ ഫണ്ട് വിതരണം

കാതലായ മൂല്യങ്ങള്‍

ഞങ്ങളുടെ കാതലായ മൂല്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗതവും കോര്‍പറേറ്റുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴികാട്ടുന്നു. ഈ മൂല്യങ്ങള്‍ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയാല്‍ സ്വാധീനിക്കപ്പെടുകയും ഞങ്ങളുടെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥയാല്‍ വ്യത്യാസപ്പെടുകയും, ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. അവ ഞങ്ങള്‍ എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെയും എന്താകാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതിന്‍റെയും ഒരു മിശ്രണമാണ്.

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് പ്രഥമ സ്ഥാനം, എല്ലായ്പ്പോഴും.

ഞങ്ങള്‍ നിലനില്ക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ മൂലമാണ്. ഞങ്ങള്‍ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ മാറുന്ന ആവശ്യങ്ങളോടും പ്രതീക്ഷകളോടും വേഗത്തിലും, മര്യാദയോടും, കാര്യക്ഷമമായും പ്രതികരിക്കുന്നു.

ഗുണമേന്മയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം

ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് അവര്‍ ചെലവാക്കുന്ന പണത്തിനൊത്ത മൂല്യമുള്ള ഉല്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിന് ഗുണമേന്മ നിർണ്ണായകമാണ്. ഞങ്ങള്‍ ഗുണമേന്മയെ ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും ഞങ്ങളുടെ ഉല്പന്നങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കളും, ജീവനക്കാരും, സ്റ്റേക്ക്ഹോള്‍ഡേഴ്സുമായുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിലും ഞങ്ങളെ നയിക്കുന്ന മൂല്യമായി കാണുന്നു. റൈറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്ന തത്വത്തില്‍ ഞങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു.

പ്രൊഫഷണലിസം

ഞങ്ങള്‍ ജോലിക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും മികച്ച ആളുകളെ തിരയുകയും അവര്‍ക്ക് വളരുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യവും അവസരവും നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങള്‍ നൂതനത്വവും, യുക്തിസഹമായ റിസ്ക്-എടുക്കലും പിന്തുണയ്ക്കുകയും നല്ല പ്രകടനം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

നല്ല കോര്‍പറേറ്റ് പൗരത്വം

കഴിഞ്ഞ കാലത്തിലെന്ന പോലെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്‍റെ ആവശ്യകതകളുമായി ചേര്‍ന്നുപോകുന്ന ദീര്‍കാല വിജയം തേടുന്നത് ഞങ്ങള്‍ തുടരുന്നതാണ്. ഞങ്ങള്‍ ഇത് തുടരുന്നത് ധാര്‍മ്മികമായ ബിസിനസ്സ് നിലവാരങ്ങളില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച്ച ചെയ്യാതെയാണ്.

വ്യക്തിയുടെ അന്തസ്സിനെ മാനിക്കുന്നു

ഞങ്ങള്‍ വ്യക്തികളുടെ അന്തസ്സിന് വിലകല്പിക്കുകയും, വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുകയും, മറ്റുള്ളവരുടെ സമയത്തെയും പ്രയത്നങ്ങളെയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നടപടികളിലൂടെ, ഞങ്ങള്‍ സത്യസന്ധതയും വിശ്വസ്തതയും സുതാര്യതയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

കരുത്ത്

ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ബാങ്കിംഗ് ഇതര ധനകാര്യ കമ്പനികളിൽ ഒന്നാണ് എന്നത് ആകസ്മികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. വ്യക്തമായ വീക്ഷണവും ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള പരിശ്രമവും ഞങ്ങളെ ഒരു കൂട്ടം കഴിവുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഞങ്ങളെ വേറിട്ടു നിർത്തുക മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ ശക്തിയോടും ആത്മവിശ്വാസത്തോടും കൂടി മുന്നോട്ട് പോകാനും സഹായിക്കുന്നു.

തൊഴിലാളികളുടെ കരുത്ത്

കഴിവുള്ളവരെ മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷത്തെയും അവസ്ഥയെയും കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാരുമായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെയാണ് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ, പ്രാദേശികമായ അറിവിന്റെ സഹായത്തോടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകാൻ അവർക്ക് കഴിയും. ജീവനക്കാരെ എല്ലായ്‌പ്പോഴും സ്വയം സന്നദ്ധവും, കാര്യക്ഷമവുമായിരിക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡീലർമാരുമായി ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അനുയോജ്യമായ ബന്ധം പുലർത്തുന്നു.

ആഴത്തിലുള്ള അറിവ്

വ്യവസായത്തിൽ രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിലേറെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഞങ്ങൾ ഗ്രാമീണ, അർദ്ധ നഗര വിപണികളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ ധാരണ നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഈ അറിവ് ഞങ്ങളെ പ്രാപ്‌തരാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിക്ക് പകരം ഭാവിയിലെ തിരിച്ചടവ് ശേഷി അടിസ്ഥാനമാക്കി വായ്പ നൽകുന്ന ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒന്നായിരിക്കാനുള്ള കാരണവും ഇതാണ്.

ബിസിനസ് മാതൃക

താഴെ തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നൈപുണ്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങൾ നിരന്തരം പരിശ്രമിക്കുന്നു. ആ ആവേശം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ 20000 ൽ അധികം ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുകയും, അവരെ വളരാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിപുലമായ അടിത്തറ

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്ത് 4 ദശലക്ഷത്തിലധികം സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിപുലവും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ അടിത്തറയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമീണ, അർദ്ധ നഗര ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത സമർപ്പണത്തിന്റെ സാക്ഷ്യമാണ് അവ.

കരുത്തുറ്റ പൈതൃകം

മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പിൻറെ പൈതൃകവും, രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ഡീലർമാരുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധവും ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ളവരേക്കാൾ മികച്ചതാണ്.

ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ

ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്തികളിലൊന്നാണ് വേഗമാർന്ന വായ്പാ വിതരണ പ്രക്രിയ. കുറഞ്ഞ ഡോക്യുമെന്റേഷനും പരമാവധി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റിയും ഉപയോഗിച്ച്, സാധാരണയായി 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങളുടെ വായ്പകൾ വിതരണം ചെയ്യും. വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുമ്പോൾ പരമാവധി ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉറപ്പ് നൽകാനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഇഷ്‌ടാനുസൃത തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂളുകളും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.

വിപുലമായ ശൃംഖല

രാജ്യമെങ്ങുമായി 1380+ ശാഖകളുള്ള ഞങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശൃംഖല നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ശാഖയിൽ നിന്ന് അകലെയല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

 

വളർച്ചയുടെ തത്വശാസ്ത്രം

Rise Philosophy

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000