நியாயமான நடைமுறை விதிகள்

கடனுக்கான விண்ணப்பம் மற்றும் அவற்றை செயல்முறைப்படுத்துதல்

 • எம்.எம்.எஃப்.எஸ்.எல்-இலிருந்து கடன் பெறும் விருப்பத்தை வெளிப்படுத்திய வாடிக்கையாளர்கள் கடன் விண்ணப்பப் படிவத்தை நிரப்பவேண்டும். அது அனைத்து விதங்களிலும் முழுமை பெற்றிருக்கவேண்டும். அதை உங்களுக்கு அருகிலுள்ள நிறுவனத்தின் கிளையில் சமர்ப்பிக்கவேண்டும்.
 • அவ்வாறு பெறப்பட்ட விண்ணப்பத்திற்கு, சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடன் நிறுவனம் ஒப்புகைச் சீட்டு வழங்கி அந்தக் கடனுக்கு ஒப்புதலளிக்க செயல்முறைப்படுத்தப்படும். நிறுவனம், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அனைத்து ஆவணங்கள் மற்றும் வழங்கப்பட்ட அனைத்துத் தகவல்களையும் பரிசீலித்து, வாடிக்கையாளரின் கடன் பெறும் தகுதியைச் சரிபார்த்து முன்மொழிவை அதன் சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் மதிப்பீடு செய்து கடன் விண்ணப்பத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட 10 நாட்களுக்குள் ஓர் அனுமதி கடிதத்தை வழங்குவதன் மூலம் கடனை வழங்கும். வாடிக்கையாளர் எந்தத் தகவல் தொடர்பையும் பெறவில்லையெனில், கடன் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டதாகக் கருதப்படுகிறது மற்றும் நிராகரிக்கப்பட்ட சந்தர்ப்பங்களில் நிறுவனம் எந்த வித தகவல் தொடர்பையும் அனுப்புவதில்லை.
 • முறையான சரிபார்ப்புகளுக்குப் பிறகு கடன் ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட கடன் வாங்குபவர்களுக்குப் பிராந்திய மொழியில் அனுமதிக் கடிதம் வழங்கப்படவேண்டும்.

கடன் மதிப்பீடு மற்றும் விதிமுறைகளும் நிபந்தனைகளும்

 • பிராந்திய மொழியில் உள்ள அனுமதிக் கடிதம் பின்வருவனவற்றைத் தெரிவிக்கும்:
  • கடனாக நிதியளிக்கப்பட்ட தொகை,
  • கடன் தொகை பட்டுவாடாவிற்குச் சமர்ப்பிக்கப்படவேண்டிய ஆவணங்கள்,
  • வட்டி விகிதம்,
  • வழங்கவேண்டிய பிணையின் விவரங்கள்,
  • கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துவதற்கான அட்டவணை
  • அபராத வட்டி அல்லது தாமதக் கட்டண அபராதங்கள் (தவணைத் தேதிக்குப் பிறகு திருப்பிச் செலுத்த தாமதமாகும் சந்தர்ப்பங்களில்)
  • கடன் தொகையைப் பட்டுவாடா செய்ய உத்தரவாததாரர் மற்றும் இணைக் கடன் வாங்குபவர் ஆகியோர் செயல்படுத்த வேண்டிய ஆவணம்.
  • அனுமதிக் கடிதத்தின் நகலை ஏற்றுக்கொள்ளவேண்டும். வாடிக்கையாளர் ஏற்றுக்கொள்வதன் அடையாளமாக அவர் ஒப்புகை அளித்த அனுமதிக்கடிதத்தின் நகலை நிறுவனத்திற்குத் திரும்ப வேண்டும். அதற்குப் பிறகு நிறுவனம் சந்தர்ப்பத்திற்கு தகுந்தாற்போல் டீலர் அல்லது வாடிக்கையாளரின் பெயரில் டி.ஓ/காசோலையை வழங்கும்.
 • ஏற்கனவே உள்ள கடன் ஒப்பந்தத் தாமதக் கட்டண அபராதங்களுக்கு ஒரு உட்பிரிவு இருந்தாலும் பரிந்துரைக்கப்பட்டவாறு பெரிய எழுத்துக்களில் இல்லை. வருங்காலத்தில் அனைத்துக் கடன் ஒப்பந்தங்களும் இந்த உட்பிரிவை பெரிய எழுத்துக்களில் குறிப்பிடும்.

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் உள்ள மாற்றங்கள் உட்பட கடன்களின் பட்டுவாடா

 • வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம், கடனின் காலம், அனைத்துக் கட்டணங்கள் / செலவுகள் போன்ற விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் உள்ள மாற்றம் கடன்பெறுபவருக்கு பிராந்திய மொழியில் எழுத்துப்பூர்வமாக தெரிவிக்கப்படும்.
 • கடனைத் திரும்பிப் பெறுவது, கட்டணத்தை விரைவாக்குவது போன்ற எந்தத் தீர்மானங்களும் ஒப்பந்தத்தில் உள்ள விதிமுறைகளின்படி கடன்பெறுபவருக்கு எழுத்துப்பூர்வமாகத் தெரிவிக்கப்படும்.
 • அனைத்து தவனைகளையும் மீட்ட பிறகு என்.ஓ.சி வழங்கப்படும். அடமானம் ஏதேனும் இருந்தால் என்.ஓ.சி-உடன் விடுவிக்கப்படும். ஒப்பந்தத்தை நடைமுறையில் நிகழ்த்த உத்திரவாதம் அளிக்க ஏதேனும் அடமானம் பெறப்பட்டிருந்தால், அதற்கு உரிய ஒப்புகை அளிக்கப்பட்டு அந்த ஆவணம் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும். பிணைகளின் கிராஸ் ஹோல்டிங் மற்ற ஒப்பந்தங்களில் இருப்பு வெளிப்பாட்டைப் பற்றிய குறிப்புடன் ஆர்.பி.ஏ.டி வழியாக எழுத்துப்பூர்வமாக முறையாகத் தெரிவிக்கப்படும்.பொது

பொது

 • அனைத்து தவனைகளையும் மீட்ட பிறகு என்.ஓ.சி வழங்கப்படும். அடமானம் ஏதேனும் இருந்தால் என்.ஓ.சி-உடன் விடுவிக்கப்படும். ஒப்பந்தத்தை நடைமுறையில் நிகழ்த்த உத்திரவாதம் அளிக்க ஏதேனும் அடமானம் பெறப்பட்டிருந்தால், அதற்கு உரிய ஒப்புகை அளிக்கப்பட்டு அந்த ஆவணம் பாதுகாப்பாக வைக்கப்படும். பிணைகளின் கிராஸ் ஹோல்டிங் மற்ற ஒப்பந்தங்களில் இருப்பு வெளிப்பாட்டைப் பற்றிய குறிப்புடன் ஆர்.பி.ஏ.டி வழியாக எழுத்துப்பூர்வமாக முறையாகத் தெரிவிக்கப்படும்.
 • நிறுவனம் தீர்வுகளை / நடவடிக்கைகளை கடன் பெறுபவருடன் மேற்கொண்ட கடன் ஒப்பந்தத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின்படி சட்டபூர்வமாக அனுமதிக்கப்பட்ட தீர்வுகளின் மூலம் மட்டுமே எடுக்கும்.
 • கடன்பாடுகளின் பரிமாற்றம் குறித்த வாடிக்கையாளரின் எழுத்துப்பூர்வ கோரிக்கை மட்டும் நிறுவனத்தால் மதிப்பீடு செய்யப்பட்டும் மற்றும் எழுத்துப்பூர்வ உறுதி/நிராகரிப்பானது சரிபார்ப்புகளுக்குப் பிறகு 21 நாட்களுக்கள் வாடிக்கையாளருக்குத் தெரிவிக்கப்படும்.
 • பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அவுட்சோர்ஸ் செய்யப்படும் / ஒப்படைக்கப்படும் எந்தவொரு நிறுவனமும் அவ்வப்போது நிறுவனத்தால் வெளியிடப்படும் நிறுவனத்தின் கொள்கைகளின்படி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பட்டியலில் சேர்க்கப்படவேண்டும்.

குறை தீர்க்கும் வழிமுறை

புகார் / குறை ஏதேனும் இருந்தால், வாடிக்கையாளர் அவரது புகாரை பின்வரும் முறைகள் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் செய்யலாம்.

 • வலைத்தளம்
 • மின்னஞ்சல் ([email protected])
 • கிளைக்கு வாடிக்கையாளர் நேரடியாக வருகை தருதல்
 • நேரடி எண்: 022 6652 6185

வாடிக்கையாளர் தன் புகாரை வலைத்தளம் அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாகப் பதிவு செய்யத் தேர்ந்தெடுத்தால், அவரது புகாரைப் பெற்றதற்கான ஒப்புகையுடன் அவரது புகார் எண் மற்றும் புகார் தீர்க்கப்படுவதற்காக எதிர்பார்க்கப்படும் காலம் ஆகியவற்றைத் தெரிவித்து அவருக்கு ஒரு மின்னஞ்சல்/எஸ்.எம்.எஸ் அனுப்பப்படும்.

இந்தப் புகார்களை மும்பையில் உள்ள எங்கள் தலைமை அலுவலகத்தில் ஒரு நோடல் வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு நிர்வாகி (புகார் கண்காணிப்புத் தொகுதி மூலம்) பெறுவார். இந்தப் புகார்கள் பிறகு தீர்வுக்காக அந்தந்த அமைவிடம் மற்றும் செயற்பாட்டிற்கு அனுப்பப்படும்.

ஒருவேளை வாடிக்கையாளர் புகாரை கிளை மூலம் பதிவு செய்ய விரும்பினால், அவர் எழுத்துப்பூர்வமாக புகாரை அளிக்கக் கோரப்படுவார். வாடிக்கையாளரால் எழுதமுடியாத பட்சத்தில், கிளைக் கணக்காளர் புகார் தாளில் வாடிக்கையாளரின் விவரங்களை நிரப்பி, எதிர்பார்க்கப்படும் தீர்வுக் காலத்துடன் அவரது தனிப்பட்ட புகார் எண்ணை வழங்குவார். பயனுள்ள தீர்வு மற்றும் மேல்மட்டத்திற்கு உயர்த்துதலை உறுதிசெய்ய இந்தப் புகார்களை நோடல் வாடிக்கையாளர் பராமரிப்பு நிர்வாகி தொடர்ந்து கண்காணிப்பார்.

பெறப்பட்ட அனைத்துப் புகார்களும் பதிவு செய்யப்பட்டு தீர்க்கப்படுவதை நிறுவனம் உறுதி செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல், புகார்கள் எதுவும் தீர்க்கப்படாமல் விடுபடாமலிருப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில் இதற்குப் பொறுப்பான மூத்த மட்டங்களுக்கு திறம்பட கண்காணிப்பு / உயர்த்துதல் வழிமுறையை உறுதி செய்யும்.

திட்டங்கள் மற்றும் சேவைகள் தொடர்பாக கிளைகளின் தீர்மானங்களில் இருந்து எழும் சர்ச்சைகள் அனைத்தும் செவிமடுக்கப்பட்டு குறைந்தபட்சம் அடுத்த உயர் மட்டத்தில் தீர்க்கப்படும் ஆதலால், பின்வரும் ‘குறைதீர்க்கும் முறைமை’ செயலில் உள்ளது

புகார் மட்டம் குறைதீர்க்கும் மட்டம்
கிளை மட்டம் பிரதேச மட்டம்
பிரதேச மட்டம் பிராந்திய மட்டம்
பிராந்திய மட்டம் மண்டல மட்டம்
மண்டல மட்டம் தலைமை அலுவலக மட்டம்

புகார் தீர்க்கப்பட்ட பிறகு, புகார் தீர்க்கப்பட்டதை உறுதி செய்யும் மின்னஞ்சல்/எஸ்.எம்.எஸ்-ஐ வாடிக்கையாளர் பெறுவார். இந்த நேரத்தில், புகார் வாடிக்கையாளரின் திருப்திக்கு ஏற்ப தீர்க்கப்பட்டதா இல்லையா என்பதை அவர் உறுதிசெய்ய வேண்டும். வாடிக்கையாளர் மின்னஞ்சல் / எஸ்.எம்.எஸ்-க்கு பதில் அளிக்கவில்லை எனில் புகார் தீர்க்கப்பட்டதாக கருதப்படும்.

நிறுவனத்தின் அனைத்துக் கிளைகளிலும், கிளையில் குறைகளை பதிவுசெய்து தீர்க்க பொறுப்பான குறைதீர்க்கும் அதிகாரியின் விவரங்களைப் [பெயர் மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள் (தொலைபேசி/மொபைல் எண்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் முகவரி உட்பட)] (கிளை கணக்காளர்) பற்றிய கண்ணுக்குத் தென்படும் டிஸ்பிளே போர்டுகள் வைக்கப்பட்டிருக்கும். வாடிக்கையாளருக்குத் தீர்வைப் பற்றிய மனக்குறை இருந்தால் அக் குறைகளை எவ்வாறு மேலிடத்தில் உயர்த்துவது என்பது பற்றிய மேலும் விரிவான தகவல் (தொடர்பு விவரங்கள் உட்பட) குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும். புகார் / ஆட்சேபம் ஒரு மாத காலத்திற்குள் தீர்க்கப்படாவிட்டால், வாடிக்கையாளர் பின்வருபவரிடம் மேல்முறையிடலாம்:

வ.எண் மையம் என்.பி.எஃப்.சி குறைதீர்க்கும் அதிகாரியின் அலுவலக மைய முகவரி செயல்படும் பகுதி
1. சென்னை C/o இந்திய ரிசர்வ் வங்கி ஃபோர்ட் கிலேசிஸ், சென்னை 600 001 எஸ்.டி.டி குறியீடு: 044 தொ.பே எண். 25395964 ஃபேக்ஸ் எண். 25395488 மின்னஞ்சல்: [email protected] தமிழ் நாடு, அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகள், கர்நாடகா, ஆந்திர பிரதேசம், தெலுங்கானா, கேரளா, லட்சத்தீவு யூனியன் பிரதேசம் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசம்
2. மும்பை C/o இந்திய ரிசர்வ் வங்கி, RBI பைக்குலா அலுவலக கட்டிடம், மும்பை சென்ட்ரல் இரயில் நிலையம், பைகுல்லா, மும்பை-400008, 022 தொ.பே எண். 2300 1280 ஃபேக்ஸ் எண். 23022024 மின்னஞ்சல்: [email protected] மஹாராஷ்டிரா, கோவா, குஜராத், மத்தியப் பிரதேசம், சத்தீஸ்கர், தாத்ரா நாகர் ஹவேலி யூனியன் பிரதேசம், டாமன் மற்றும் டையு
3. புது தில்லி C/o இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சன்சத் மார்க், புது தில்லி - 110001,- எஸ்.டி.டி குறியீடு: 011 தொ.பே எண். 23724856 ஃபேக்ஸ் எண். 23725218- 23725218 மின்னஞ்சல்: [email protected] யூனியன் பிரதேசம், ஹிமாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் மற்றும் ஜம்மு மற்றும் காஷ்மீர் மாநிலம்
4. கொல்கத்தா C/o இந்திய ரிசர்வ் வங்கி சன்சத் மார்க், 15, நேதாஜி சுபாஷ் ரோடு, கொல்கத்தா -700001- எஸ்.டி.டி குறியீடு: 033 தொ.பே எண். 22304982 ஃபேக்ஸ் எண். 22305899 மின்னஞ்சல்: [email protected] மேற்கு வங்காளம், சிக்கிம், ஓடிசா, அஸ்ஸாம், அருணாச்சலப் பிரதேசம், மணிப்பூர், மேகாலயா, மிசோரம், நாகாலாந்து, திரிபுரா, பீஹார் மற்றும் ஜார்கண்ட்

வாடிக்கையாளர் புகார் செயல்முறை மற்றும் குறை தீர்க்கும் கொள்கை வழக்கமான இடைவெளிகளில் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டும்.

என்.பி.எஃப்.சி-க்கள் அளவுக்கு அதிகமான வட்டி வசூலிப்பதைப் பற்றிய புகார்கள்.

நிறுவனம் ஒப்பந்த விதிமுறைகளுக்கு ஏற்ப மட்டுமே வட்டி வசூலிக்கிறது. ஒப்பந்த விதிமுறைகள் அனுமதிக் கடிதம் மற்றும் கடன் ஒப்பந்தத்தில் தெளிவாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மற்றும் கடன் திருப்பிச் செலுத்தும் அட்டவனையின்படி இல்லாமல் தவணைகளை செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படுவது தவணைத் தேதியிலிருந்து தவணை செலுத்தும் தேதி வரை, மாதம் 3% என்ற விகிதத்தில் அபராத வட்டியை ஈர்க்கும். இந்த வட்டி விகிதம் வாடிக்கையாளருக்குத் தவணை செலுத்துவதில் தாமதம் ஏற்படுவதைத் தடுக்கும் வகையில் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

என்.பி.எஃப்.சி-க்கள் அளவுக்கு அதிகமான வட்டி வசூலிப்பதன் மீதான ஒழுங்குமுறை

இங்கு எங்கள் கொள்கைகளைப் பார்க்கவும் 'Interest rate and gradation of risk'

நிதியளிக்கப்பட்ட வாகனங்களை மீளப்பெறுவது

நிதியளிக்கப்பட்ட வாகனங்களை மீளப்பெறுவதற்கு கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி நிறுவனம் சரியான சட்ட நடைமுறைகளை ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது

 • ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମାପ୍ତି
 • ஒப்பந்தத்தை முடிப்பது
 • அனைத்து என்.பி.ஏ -களுக்கும் கடனைத் திரும்பப் பெறுவது
 • நடுவர் உட்பிரிவை வேண்டுவது மற்றும் நடுவர் நியமனம்
 • நடுவர் முன் வாகனத்தை மீளப் பெறுவதற்கான இடைக்கால நிவாரணம் கோரும் பிரார்த்தனையுடன் ஒப்பந்தம், விலைப்பட்டியல், சொத்து பற்றிய விவரங்களுடன் உரிமைக்கோரல் அறிக்கை (S.O.C.) தாக்கல் செய்தல்
 • நடுவர் பதிலளிப்பவருக்கு எஸ்.ஓ.சி -ஐ அனுப்புவது மற்றும் ஹியரிங் தேதியை அறிவிப்பது
 • ஹியரிங் நிர்ணயிக்கப்பட்ட தேதியில் மீளப் பெறுவதற்கான இடைக்கால நிவாரணத்திற்கு அனுமதி கோருதல்
 • வாகனத்தை மீளப் பெற நடுவர் மூலம் பெறுநரை நியமித்தல்
 • இடைக்கால உத்தரவைப் பெற்ற பிறகு, மீளப் பெறுகை உத்தரவு குறித்து அதிகார வரம்பைக் கொண்ட சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்திற்கு உத்தரவின் நகலுடன் தெரிவித்தல்
 • மீளப் பெறுகை உத்தரவுடன் வாகனத்தை மீளப் பெறுதல்

தொடர்பில் இருங்கள்

மஹிந்திரா & மஹிந்திரா நிதி சேவைகள் லிமிடெட்
4 வது மாடி, மஹிந்திரா டவர்ஸ்,
டாக்டர் ஜி.எம். போசலே மார்க்,
P.K. குர்னே ச k க், வோர்லி,
மும்பை 400 018.

இங்கே க்ளிக் செய்யவும் உங்கள் அருகாமையில் கிளையை கண்டறிய உள்ள மஹிந்திரா ஃபைனான்ஸ் உங்களைச் சுற்றி கிளை

Calculate Your EMI

 • Diverse loan offerings
 • Less documenation
 • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000