പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ

ex employee alumni

മുന്‍ ജീവനക്കാരുടെ പോര്‍ട്ടലിന്‍റെ ഹോം

മുന്‍-ജീവനക്കാര്‍ ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നവരും ഈ സംഘടനയുടെ വളര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കു വഹിച്ചവരുമായ മുന്‍ ജീവനക്കാരാണ്. നിങ്ങള്‍ ഒരു മുന്‍-ജീവനക്കാരന്‍ ആണെങ്കിലും, നിങ്ങള്‍ ഇവിടെ സന്തോഷമായി ചെലവഴിച്ച സമയവും, ജോലിയും, പ്രോജക്ടുകളും, നിങ്ങള്‍ക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രസങ്ങളും നിങ്ങള്‍ ഓര്‍ക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങള്‍ ആശിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുന്നത് മഹത്തരമായിരിക്കില്ലേ. നിങ്ങള്‍ക്ക് ഞങ്ങളുമായി വീണ്ടും ബന്ധപ്പെടുവാന്‍ സാധിക്കുന്നുവെങ്കില്‍, അല്ലെങ്കില്‍ ഞങ്ങളോടൊപ്പം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിന് ആരെയെങ്കിലും ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുവാന്‍ സാധിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ അത് മഹത്തരമായിരിക്കില്ലേ. ഞങ്ങള്‍ക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുവാന്‍ ധാരാളമുണ്ട്, നിങ്ങള്‍ക്കായി മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിനായും.

ഞങ്ങളെ കൂടുതല്‍ മെച്ചമായി സഹായിക്കുന്നതിന് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നോക്കുന്നതിനും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനും നിങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ ഞങ്ങളുമായി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ നന്നായിരിക്കും

Thank you for registering

if you have any queries you may reach out to us on

[email protected]

Registration Form

*
*
*
  • *
  • *
*
*

Submit

ബന്ധപ്പെടുക

മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ്
നാലാം നില, മഹീന്ദ്ര ടവേഴ്സ്,
ഡോ. ഭോസലെ മാർഗ്,
പി.കെ. കുർ‌നെ ച k ക്ക്, വർ‌ലി,
മുംബൈ 400 018.

ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളത് കണ്ടെത്താൻ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശാഖ

Calculate Your EMI

  • Diverse loan offerings
  • Less documenation
  • Quick processing
Loan Amount
Tenure In Months
Rate of Interest %
Principal: 75 %
Interest Payable: 25 %

For illustration purpose only

Total Amount Payable

50000